Vrouwen maken vrouwen zichtbaar

Vrouwelijke hoogleraren aan de RUG moeten zichtbaarder worden. Mineke Bosch en Mineke van Essen willen daarom meer portretten van vrouwen in het Academiegebouw en een ‘augmented reality’app die laat zien dat ze er écht zijn.

‘Het is realistisch, kunstzinnig, speels en vooral effectief’, zegt hoogleraar moderne geschiedenis Bosch. ‘Het doét echt iets. En dat is enorm belangrijk.’

Bosch is samen met hoogleraar gender studies Mineke van Essen het project Illustra 2014 gestart om de vrouwen aan de RUG zichtbaarder te maken. Onderdeel één is al in kannen en kruiken. Namelijk het naar de RUG halen van een portret van Aletta Jacobs, geschilderd door Isaäc Israëls.

‘Twee weken geleden ben ik met rector magnificus Elmer Sterken naar het Groninger Museum geweest en het gaat door. Eén van de twee portretten komt in permanente bruikleen van de RUG.’

Het portret komt in het Academiegebouw te hangen vanaf de volgende Aletta Jacobslezing op 7 maart 2014.

Inhaalslag

En er is meer. Er zijn maar vier portretten van vrouwelijke hoogleraren, terwijl er veel meer zijn geweest. ‘Daar willen we een inhaalslag maken.’

Bosch en Van Essen spannen zich in om in elk geval een schilderij te laten maken van Elizabeth Visser, hoogleraar oude geschiedenis. Zij krijgt dan een plekje in de Senaatskamer. Als het goed is, is Visser slechts het begin.

Maar Bosch en Van Essen blijven niet hangen in het verleden. De derde poot van het project blikt naar de toekomst. 23 juni zijn opnamen gepland voor een augmented reality app.

Tientallen vrouwelijke wetenschappers gaven zich al op om gefilmd te worden en via de app continue zichtbaar te zijn ín het Academiegebouw. Bovendien, zegt het plan, zullen de heren op de portrettengalerij ‘een opmerkelijke geslachtsverandering hebben ondergaan’.

Wat rest is de financiering. Die moet via crowdfunding tot stand komen, onder de paraplu van het Ubbo Emmiusfonds.

‘Voor de app is 15.000 euro nodig’, weet Bosch. ‘De schilderijen kosten zes- á zevenduizend euro per stuk.’ Haalbaar denkt ze. ‘En ik denk dat dit een project is waar mensen wel iets aan willen bijdragen.’

Interesse? Wil je een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Mineke Bosch

15-05-2013