‘VVD oefende druk uit op studentenpartijen’

De VVD heeft druk uitgeoefend op de studenten uit de universiteitsraad, om ze aan te sporen tegen de wensen van het universiteitsbestuur in te gaan.

Volgens ScienceGuide heeft VVD-kamerlid Pieter Duisenberg de studentleden van de universiteitsraad persoonlijk gevraagd niet in te stemmen met de plannen van het RUG-bestuur om mee te doen aan het experiment met instellingsaccreditatie.

Universiteiten en hogescholen willen af van de onderwijskeuringen door buitenstaanders. Ze willen daarom allemaal meedoen aan de pilot instellingsaccreditatie van minister Bussemaker, waarbij ze zelf moeten aantonen dat ze de vinger aan de pols houden. De partijen in de universiteitsraad moeten wel met dat voornemen instemmen.

Druk

In de universiteitsraadsvergadering van augustus vroeg RUG-baas Sibrand Poppema de studentenpartijen een brief te sturen naar de minister. ‘De uitdaging voor de studentenpartijen is om zich daarover uit te spreken, want de minister denkt nu dat jullie tegen zijn’, hield hij de studentleden voor. Op hetzelfde moment probeerde Duisenberg samen met studentenvakbond LSVb de studentenpartijen onder druk te zetten om niet met de plannen mee te gaan.

Zonder succes. De studentenpartijen zijn voor de plannen voor instellingsaccreditatie.

Front

‘Maar in universitaire kring vraagt men zich af wat de VVD tot zoveel ‘actiepartij’ bracht op dit punt. Het antwoord ligt in Haags-liberale kring’, aldus ScienceGuide. D66 – de partij van de versterking van de medezeggenschap – is samen met VVD tegen de plannen voor instellingsaccreditatie. De partij zou echter in verlegenheid worden gebracht als de studentenpartijen voor zouden stemmen.

‘En daarom poogt de VVD studentenvertegenwoordigers aan te moedigen om tegen hun colleges een front te vormen, opdat de liberale collega in de Kamer mee kan blijven optrekken tegen minister en universiteiten’, schrijft ScienceGuide.

De studentenpartijen waren bij het plaatsen van dit stuk nog niet bereikbaar voor commentaar.

 

Update:

‘Geen druk’

VVD-kamerlid Pieter Duisenberg heeft inderdaad begin september met de studentenpartijen gesproken, laten de fractieleiders van SOG, Lijst Calimero en Lijst Sterk weten. Maar van druk is geen sprake, zegt Teunis Dokter van Lijst Sterk.

‘Ik heb op eigen initiatief contact gehad met Duisenberg, waar ik een informatief gesprek mee heb gehad. Na dat gesprek heb ik hem aanbevolen datzelfde geluid ook bij de andere fracties te doen weerklinken. Het is belangrijk om zowel de voor als tegenstanders die zich verdiepen in de pilot te horen.’

Nathalie Niehof van Calimero bevestigt dat. ‘Die man wilde gewoon even laten weten wat zijn standpunten waren. Het is wel fijn om ook de tegengeluiden te horen. Van druk was geen sprake’

Alexander van ’t Hof van SOG heeft dat anders ervaren. ‘Natuurlijk zorgt het voor druk als er bepaalde Kamerleden bellen voor een onderwerp dat vooral zou moeten spelen op lokaal niveau. Maar je moet dan vooral rustig blijven, de standpunten bekijken, overleggen en niet meteen dingen toezeggen natuurlijk.’

Volgens de studentlid werd al vrij snel duidelijk dat er landelijk andere zaken meespelen. ‘Er spelen landelijk hele andere belangen dan puur het belang van een nieuw accreditatiestelsel en of dat ten bate is van universiteit en studenten. Er zijn ook concurrenten van de NVAO die bij een nieuw accreditatiestelsel kansen zien.’

De studentenpartijen zijn echter niet met de VVD meegegaan. Ze hebben een brief naar het ministerie gestuurd waarin ze hun ‘voorzichtige interesse’ voor de pilot met instellingsaccreditatie aangeven. ‘We hebben interesse, maar het plan moet eerst door de Tweede Kamer heen voor we instemmingsrecht hebben.’

 

Update 2:

Het universiteitsbestuur heeft ‘geen mening’ over de kwestie. ‘Het college heeft geen mening over deze contacten tussen partijen en Kamerlid. Het staat iedereen vrij om te spreken met wie hij wil’, zegt RUG-woordvoerder Riepko Buikema.

 

23-09-2015