Waar bleef het portret van Aletta?

Na de uitreiking van de Aletta Jacobsprijs werd er een foto van de bekende feministe in het Academiegebouw onthuld. Maar waar bleef het portret dat daar zou komen?

Historica en Aletta Jacobskenner Mineke Bosch en rector magnificus Elmer Sterken trokken een rode doek van de muur in het trappenhuis van het Academiegebouw. Daar is ze dan: Aletta Jacobs, 25 jaar oud, in een strakke jurk. Maar waar bleef het portret door Isaac Israels, dat eerder was beloofd?

‘Goede vraag’, zegt Bosch, omringd door andere vrouwen in een drukke Curatorenkamer. ‘Heel simpel: van de twee portretten in het Groninger Museum is het ene in bruikleen bij het Joods Historische Museum. Het andere hangt op de tentoonstelling Student in Groningen.’ Het portret blijft daar tot en met 31 augustus. ‘En natuurlijk moeten wij nu weer moeite gaan doen om het echte portret hier te krijgen’, zegt Bosch.

De foto van Aletta Jacobs met op de voorgrond Mineke Bosch / Foto Traci White

De foto van Aletta Jacobs met op de voorgrond Mineke Bosch / Foto Traci White

De plannen om het in permanente bruikleen in het Academiegebouw te hangen, zijn niet van tafel, benadrukt ze. ‘De foto is een tijdelijke oplossing, maar wel een waar iedereen blij mee is. Hij past hier ook beter.’

Frisse blik

De foto biedt een frisse blik op de bekende feministe. Ze heeft een serieuze uitdrukking, maar is veel jonger dan op het geschilderde portret. ‘ Zo past ze meer bij wat ze voor deze universiteit heeft betekend’, legt Bosch uit.

‘Het portret van Israëls laat een doorleefde vrouw zien. Voor de RUG is dat minder relevant’, zegt Mineke van Essen, die samen met Bosch de Illustra 2014 commissie vormt, die de zichtbaarheid van vrouwelijke academici wil vergroten. Jacobs portret is daar een belangrijk onderdeel van. Ook maakten de twee een app die op een layer vrouwen ‘zichtbaar‘ maakt in het Academiegebouw.

Toch vond het baanbrekende werk van Jacobs juist tijdens dat ‘doorleven’ plaats. Ook de hooglerarenportretten in de Senaatszaal zijn stuk voor stuk van bejaarde mannen. Van Essen en Bosch weten dat Aletta Jacobs niet minder verdient. Dus ze komt echt in dat Academiegebouw. Uiteindelijk.

 

11-03-2014