Wat is koolmonoxide?

Een studente ontsnapte zaterdag aan de dood, nadat ze onwel was geworden door koolmonoxidevergiftiging. Het had echter ook gemakkelijk anders kunnen aflopen. Ieder jaar sterven gemiddeld elf mensen aan koolmonoxidevergiftiging en worden er zo’n 150 opgenomen in het ziekenhuis. Hier lees je wat koolmonoxide is en hoe je het kunt herkennen.

Wat is koolmonoxide?
Koolmonoxide is een onzichtbaar, kleurloos en reukloos gas. Dat maakt het ook zo gevaarlijk. Het ontstaat bij onvolledige verbranding in apparaten die branden op bijvoorbeeld olie, gas, benzine en hout. Onvolledige verbranding betekent dat er onvoldoende zuurstof aanwezig is voor een goede verbranding. Dit houdt automatisch in dat koolmonoxide brandbaar is: zodra er weer voldoende zuurstof aanwezig is, kan het zelfs explosief zijn. Koolmonoxide is behalve brandbaar ook giftig.

Waar vind je koolmonoxide?
Koolmonoxide ontstaat bij brand. Maar het kan ook vrij komen bij op gas werkende droogtrommels, cv-ketels, geisers, open haarden, kachels, en in uitlaatgassen. Vooral slecht onderhouden apparaten vormen een risico. Als bij een gastoestel de brander is vervuild, vindt onvolledige verbranding plaats.

Hoe kan koolmonoxide in huis voorkomen?

Het soortelijk gewicht van koolmonoxide is bijna gelijk aan dat van lucht. Het vermengt zich met de lucht en wordt door de luchtstroming door het hele huis meegenomen. Bij onvoldoende ventilatie blijft het in huis hangen. Te weinig aanvoer van frisse lucht, een verstopt afvoer kanaal of een defect rookgaskanaal kan problemen veroorzaken.

Hoe merk je dat koolmonoxide in het spel is?
Je krijgt last van hoofdpijn, misselijkheid of je krijgt een rode kleur. De ruimte kan bedompt, benauwd of vochtig aanvoelen. Bij een kachel of geiser zijn de vlammen groter dan normaal en niet blauw maar oranje van kleur.

Welke effecten heeft het op je lichaam?
Als koolmonoxide wordt ingeademd, wordt het via de longen opgenomen in het bloed. Daar hecht het zich aan de rode bloedcellen, die zorgen voor het transport van zuurstof door het lichaam. Het kan zelfs het zuurstof in het bloed verdringen.

Bij een lichte koolmonoxidevergiftiging ontstaat vermoeidheid, misselijkheid, hoofdpijn en een verhoogde hartslag en ademhaling. Bij hogere concentraties kun je flauwvallen of bewusteloosraken. Je kunt er door in coma raken of doodgaan. De effecten zijn afhankelijk van de koolmonoxideconcentratie in de lucht, hoe lang je er aan bent blootgesteld, hoeveel je je inspant en je gezondheid.

Wat moet je doen bij koolmonoxideproblemen?
Ga direct de frisse lucht in! Waarschuw huisgenoten en bel de hulpverleningsdiensten.

Hoe kun je het voorkomen?
Laat je cv-installatie en gaskachels regelmatig controleren en onderhouden. En neem een koolmonoxidemelder.

(Bron: Brandweer Geertuidenberg)

18 maart 2013

18-03-2013