‘We kunnen ons eigen vlees wel keuren’

De raden van toezicht van alle universiteiten willen dat minister Bussemaker de onderwijskeuring door buitenstaanders afschaft.

Universiteiten en hogescholen willen van die keuring door buitenstaanders af. Dat kost ze namelijk veel te veel tijd. Minister Bussemaker wil daarom een pilot beginnen, waarbij een aantal universiteiten zelf moet aantonen dat ze de vinger aan de pols houden: de zogenaamde instellingsaccreditatie. Maar dat gaat de universiteiten en de raden van toezicht niet ver genoeg.

‘Wij vragen u met de grootst mogelijk nadruk géén beperkte pilot in te stellen’, schrijven de raden aan de minister. Ze willen dat alle instellingen die dit wensen mee kunnen doen. De raden van toezicht willen zelf hun verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat de keuringen binnen de universiteiten ook goed verlopen.

‘Gebrek aan vertrouwen’

Volgens Job Cohen, die als voorzitter van de raden de brief aan de minister schreef, zijn er de laatste jaren door een gebrek aan vertrouwen te veel gedetailleerde afspraken gemaakt tussen de universiteiten en de overheid, en schiet de hoeveelheid toezicht z’n doel voorbij. Universiteiten moeten juist autonomer worden, vindt hij.

Ook vinden de raden van toezicht dat ze zelf wel kunnen controleren of de miljoenen die vrijkomen door het leenstelsel goed worden besteed. ‘Een aparte monitoring – een geheel nieuwe tak van toezichthoudende ‘industrie’, zo lijkt het – is daarom niet nodig.’

Debat

Vandaag is er een debat in de Tweede Kamer over de onderwijskeuringen. Alle universiteiten, met uitzondering van de Open Universiteit, willen dat de eigen keuring meteen wordt ingevoerd. De studentenpartijen uit de universiteitsraad en studentenorganisatie ISO zijn voor. VVD en D66 zijn tegen. Zo ook studentenvakbond LSVb en de Onderwijsraad. Bussemaker trekt zich tot nu toe echter niets aan van de tegenstanders.

Foto: Flickr

30-09-2015