‘We snappen niets van verdeling miljoenen’

Waarom krijgt letteren zo’n klein aandeel uit de pot met overheidsgeld, willen de studenten en medewerkers uit de universiteitsraad weten. 'Zeg ik niet', antwoordt het RUG-bestuur.

Elk jaar wordt tweehonderd miljoen euro verdeeld over de verschillende faculteiten. Die zogenoemde startwaarde is bestemd voor onderwijs en onderzoek. En elk jaar weer wordt er door de faculteiten gemopperd dat ze meer willen hebben. De studenten en medewerkers uit de universiteitsraad willen nu wel eens weten hoe het zit: waarop is die verdeling gebaseerd? Maar niemand kan ze vertellen hoe het zit.

‘Deze discussie loopt al jaren. Hoe kan het nou dat die startwaarden zo verschillen en dat niemand daar uitleg over kan geven, anders dan dat ze historisch bepaald zijn?’, vroeg fractievoorzitter Bart Beijer van de Personeelsfractie. De andere partijen vielen hem bij. ‘We hebben behoefte aan transparantie, mensen willen weten hoe het een en ander tot stand komt’, zei Laurence Gormley van de Wetenschapsfractie.

Maar universiteitsbestuurder Jan de Jeu wil geen verklaring geven. Zodra er uitleg komt, zal er discussie ontstaan over de verdeling, vreest hij. ‘En die is ein-de-loos. We willen dit wespennest niet openen’, reageert hij.

Tabel uit de Instellingsbegroting 2016,

Tabel uit de Instellingsbegroting 2016.

Verdeling

De faculteiten hebben in de afgelopen jaren bijvoorbeeld geld toegewezen gekregen op basis van het aantal ingeschreven studenten, het aantal door de overheid gesubsidieerde studenten, op grond van het aantal medewerkers of de hoogte van hun lonen. ‘Als je dat wilt ontwarren kom je er niet uit. Je moet dan alle beslissingen die in het verleden zijn genomen reconstrueren’, legt De Jeu uit.

De personeelspartijen willen dat de verdeling om de vijf jaar tegen het licht wordt gehouden om te zien of er een herverdeling nodig is. Maar ook dat ziet De Jeu niet zitten. ‘Mijn ervaring is dat je er met elkaar niet uitkomt om het anders te doen. Er zijn goede redenen geweest om het zo te verdelen. Zodra je daar nieuwe afspraken over gaat maken, ontstaat er elk jaar weer een discussie.’

Zorgen

Maar de studenten en medewerkers laten het er niet bij zitten. Ze maken zich zorgen om de noodlijdende letterenfaculteit en het tekort aan medewerkers bij rechten. ‘Ik heb nooit eerder ergens gewerkt waar zo’n slechte student/staf-ratio is als hier. De maat is vol. Het is een schande’, zei Gormley.

Maar De Jeu liet zich niet overtuigen. Hij heeft vertrouwen in het reddingsplan van letteren en weet dat niet iedereen blij is met de situatie bij rechten. ‘Maar we moeten kijken naar de gezondheid van de universiteit als geheel en daarom staan we achter de verdeling. Die staat voor stabiliteit, eenvoud en het vermogen om goed te kunnen reageren op beleidswijzigingen uit Den Haag. Ik ben huiverig om dat te veranderen.’

Lees ook de ingezonden opinie van de Antoon de Baets en Nienke de Deugd van de Personeelsfractie over deze kwestie: Waarom letteren belangrijk is

29-03-2016