‘We zullen het dit jaar anders aanpakken’

Het University College Groningen gaat zijn selectieprocedure versimpelen. Ook zal de opleiding flexibeler worden ingericht. Hiermee hoopt de faculteit meer studenten te trekken.

Het University College Groningen (UCG) begon het studiejaar met veel te weinig studenten. De faculteit heeft honderd eerstejaars nodig, maar wist er slechts dertig binnen te halen: een flinke financiële tegenvaller.

Vorig collegejaar wist de opleiding ook maar dertig studenten aan te trekken, omdat het licht pas laat op groen ging voor de faculteit.

Teleurstellend

‘Het zijn teleurstellende resultaten. Het wordt noodzakelijk om komend jaar honderd studenten binnen te halen’, reageert decaan Hans van Ees. ‘We zullen het dit jaar anders gaan aanpakken.’

Het UCG-personeel heeft onderzocht waarom de opleiding zo weinig studenten aantrekt. Na de eerste analyse zijn er alvast twee besluiten genomen. De selectieprocedure zal zich niet meer onderscheiden van andere university colleges. ‘Die wordt sneller en eenvoudiger’, zegt Van Ees.

Ook is het programma van de opleiding aangepast. ‘Er is nu meer keuzeruimte in het eerstejaarsprogramma. Het is meer flexibel.’

Persoonlijke benadering

Volgens de decaan moet er wel meer gebeuren om de opleiding goed te laten draaien. Zo valt op dat veel studenten zich bij hun aanmelding tegelijkertijd ook aanmelden bij andere university colleges, en dan uiteindelijk toch kiezen voor een andere opleiding. ‘Dus zal scherper worden aangegeven waar de opleiding voor staat en wat er mee kan worden gedaan.’

Ook wordt gekeken naar de wervingscampagne. ‘We willen een meer persoonlijke benadering. Als een student zich aanmeldt via Studielink, moet er direct contact worden gelegd.’

‘Maar bij de maatregelen die we willen nemen, hoort ook een strategische en financiële vertaling’, zegt Van Ees. Begin november gaat het bestuur van UCG met het universiteitsbestuur om tafel om de situatie te bespreken.

05-10-2015