Wetenschap levert niet altijd iets op

Levert wetenschappelijk onderzoek economisch gezien iets op? Het Centraal Planbureau (CPB) heeft geen idee. Het kan alle kanten op, blijkt uit haar onderzoek.

Investeringen in wetenschappelijk onderzoek leiden niet automatisch tot een hogere economische groei, concludeert het CPB. Dat hangt namelijk sterk af van de economische situatie en hoe het geld wordt besteed.

Het CPB onderzocht de waarde van wetenschap op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat benieuwd was naar de relatie tussen wetenschap en economische groei. Maar het is moeilijk om daarover universele conclusies te trekken, zegt het CPB. ‘De geschatte rendementen laten geen eenduidig beeld zien en liggen in een bandbreedte die varieert van (sterk) negatief tot positief.’

‘Onderzoek is divers’

Wetenschappelijk onderzoek is nou eenmaal zeer divers, en het geld kan op verschillende manieren worden besteed. Als er 1 procent meer wordt uitgegeven aan onderzoek, kan dat leiden tot een toename van de economische groei met 0,09 procent. Maar het kan ook voor economische krimp zorgen tot 0,29 procent.

Kortom, het kan beide kanten op. Maar dat betekent niet dat je kunt zeggen dat wetenschap geen waarde heeft, waarschuwt het CBP. ‘Wetenschap kan ook andere
welvaartswinsten met zich meebrengen. De waarde van wetenschap is dus breder dan de puur economische waarde in termen van het bruto binnenlands product.’

29-10-2015