Wetenschapsvisie: ‘Harder werken, voor hetzelfde geld’

Het universiteitsbestuur van de RUG is niet blij met de Wetenschapsvisie, die vorige week door minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker werd gepresenteerd.

‘Lees het vooral en huiver’, zei collegevoorzitter Sibrand Poppema met zijn hand op het honderd pagina’s tellende stuk in de laatste universiteitsraad. Maar hij wilde wel alvast een korte samenvatting geven: ‘De boodschap is dat u harder moet werken, voor hetzelfde geld.’

De Wetenschapsvisie vertelt hoe de Nederlandse wetenschap zich de komende tien jaar moet gaan ontwikkelen volgens het ministerie van Onderwijs. De minister snijdt onder andere in de promotiebonus van maximaal 90.000 euro die universiteiten krijgen voor ieder proefschrift. Daar gaat vijf procent af. Kwaliteit moet weer gaan tellen, in plaats van kwantiteit.

Poppema is het wel eens met die begrenzing. ‘Dat was nodig, vonden wij ook, omdat het een sigaar uit eigen doos was. Het kwam uit de eerste geldstroom. De medische faculteit zou 194 promoties hebben dit jaar. Dat zou ook betekenen dat een flink deel van het geld naar de medische faculteit zou gaan. En dat betekent dat er voor de gehele universiteit minder geld uit de eerste geldstroom is, en dat faculteiten die het moeilijk hebben minder geld krijgen.’

Burgers en bedrijven

Universiteiten moeten zich nadrukkelijker profileren, vindt de minister. En burgers en bedrijven moeten via de nationale wetenschapsagenda mee kunnen praten over waar de wetenschap zich op moet gaan richten. Wetenschappers moeten meer gaan samenwerken met elkaar, met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Er moet meer geïnvesteerd worden in grootschalige onderzoeksfaciliteiten, en er moet meer buitenlands toptalent komen.

‘Maar wat ontbreekt aan die ambitie, is dat er meer geld bij komt. En dat betekent dat we nog meer moeten doen’, concludeert Poppema. Helemaal ontevreden is het college van bestuur niet. ‘Het had allemaal veel erger gekund.’ De RUG zal nu via universiteitenvereniging VSNU invloed proberen uit te oefenen op de nog te ontwikkelen wetenschapsagenda.

02-12-2014