WRR: ‘Investeer in het onderwijs!’

De economie loopt gevaar als Nederland niet meer investeert in het hoger onderwijs, zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. RUG-voorzitter Sibrand Poppema is niet hoopvol.

Het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid windt er geen doekjes om. De economie mag dan wel voorzichtige tekenen van herstel vertonen, maar dat mag geen reden zijn om achterover te leunen. Straks – vanaf 2020 – neemt de beroepsbevolking af, waardoor we het nog lastig kunnen krijgen. Bovendien zijn bedrijven steeds minder gebonden aan een land. Ook iets waarop we moeten inspelen.

Dat kan ook, stelt het rapport. Maar dan moet er wel een kwaliteitsslag plaatsvinden in het onderwijs. ‘De kwaliteit van het onderwijs in Nederland is altijd goed geweest, maar gaat inmiddels voorzichtig achteruit’, zegt de WRR. Andere West-Europese landen investeren, maar Nederland blijft achter.

Deeltijd terug

Daarom moeten eigenlijk alle docenten uit het basis- en middelbaar onderwijs een universitaire opleiding hebben. Maar ook het universitair onderwijs zelf moet beter. Niet door steeds meer te selecteren, zoals nu gebeurt, maar door onderwijs dat het beste haalt uit álle studenten. Masters moeten twee jaar duren en het deeltijdonderwijs moet terug.

Poppema is blij met het advies, want ook hij vindt dat er dingen verkeerd gaan. ‘De overgang van mbo naar hbo en van hbo naar wo is steeds lastiger gemaakt. De overheid financiert dat niet. De stimulans is er daardoor niet om een schakeljaar goed te maken.’

Duur

Het deeltijdonderwijs, waar het rapport voor pleit, is juist grotendeels verdwenen doordat de overheid deeltijdstudies onevenredig duur maakte. Poppema: ‘Dat kun je de universiteiten niet kwalijk nemen. Maar je moet juist mobiliteit hebben in het onderwijs.’

Ondanks de aanbevelingen heeft hij weinig vertrouwen dat de overheid de adviezen ook werkelijk zal opvolgen. ‘Ze hebben net met hun voeten gestemd in de Kamer. En besloten te investeren in het voortgezet en middelbaar onderwijs, terwijl ze ook in het wo konden investeren. Dus ik ben niet hoopvol.’

 

05-11-2013