‘Zelf onderwijs keuren levert weinig op’

Universiteiten willen af van de buitenstaanders die het onderwijs keuren. Maar die vrijheid zal weinig opleveren, zegt onderwijskeurmeester Anne Flierman.

Universiteiten en hogescholen willen af van de onderwijskeuringen door buitenstaanders. Ze willen daarom allemaal meedoen aan de pilot ‘instellingsaccreditatie’ van minister Bussemaker, waarbij ze zelf moeten aantonen dat ze de vinger aan de pols houden.

Meer vertrouwen en minder bureaucratie. Dat is het idee. Maar volgens Anne Flierman, voorzitter van accreditatieorganisatie NVAO, zullen docenten er niet de vruchten van plukken.

Zij zullen weinig van de werkdrukvermindering merken, omdat ze nog altijd verantwoording moeten afleggen aan commissies van deskundigen. Alleen worden die commissies straks ingehuurd door hun eigen onderwijsinstelling in plaats van de NVAO, zegt Flierman tegen persbureau HOP.

Extra werk

‘Dat maakt in de praktijk weinig uit. Bovendien zullen de besturen van instellingen die aan het experiment meedoen, willen bewijzen dat ze de kwaliteit van hun onderwijs echt in de hand hebben: dat vergt dus ook van de opleidingen extra werk en rapportages’, zegt Flierman.

Daarnaast vraagt Flierman zich af of universiteitsbesturen de taak wel aankunnen. ‘Wil je als bestuurder werkelijk zelf zeggen dat een opleiding niet deugt? Doe je dat ook als er twee winnaars van de Spinozapremie rondlopen? Zeg je dan, zonder rapport van de NVAO, dat de uitval te hoog is en te weinig studenten hun diploma behalen, en dat de opzet en organisatie van de opleiding moeten worden herzien? Dat is niet altijd een makkelijke boodschap.’

Meekijkende vriend

De pilot voor instellingsaccreditatie is opgezet voor drie universiteiten en drie hogescholen. Maar daar zien de universiteiten niets in. Ze willen allemaal, met uitzondering van de Open Universiteit, tegelijk over op instellingsaccreditatie. ‘De universiteiten willen niet alleen over vanwege de werkdruk, maar we willen ook van de controleur naar de meekijkende vriend. We willen naar een systeem waarin we worden beoordeeld door vakbroeders, in plaats van dat we vinkjes zettende controleurs langs krijgen. We moeten afwachten hoeveel werk dat gaat opleveren’, zegt rector magnificus Elmer Sterken.

02-09-2015