Zernike Campus wordt volwassen

Wie nu met de auto op de ringweg van Groningen de afslag naar Zernike neemt, treft onder aan de afrit een wegwijzer aan met de opschriften Crematorium en Zernikecomplex.

Dat bord heeft z’n langste tijd gehad: over een paar jaar prijken daar de woorden Zernike Campus Groningen. En dat is waarschijnlijk de kleinste van de veranderingen die het gevolg zijn van de handtekeningen die vertegenwoordigers van de Gemeente, de Provincie, de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool afgelopen vrijdag zetten onder een vergaande samenwerkingsovereenkomst.

Brainport

Zernike Campus Groningen moet de Groninger variant op Brainport Eindhoven worden: een omgeving waar bedrijven en onderwijsinstellingen samenwerken. Een wijk met voorzieningen voor werken, studeren, onderzoek en ontspanning (sport, horeca en winkels). Ook zijn er plannen voor studentenwoningen, voorlopig vooral voor buitenlandse studenten.

Bussen

De gemeente verplicht zich om de komende tijd het busvervoer naar Zernike te verbeteren (lees: lijn 15 ruimer baan te geven), de Rijksuniversiteit renoveert een aantal  gebouwen en de Hanzehogeschool creëert ruimte voor het onderbrengen van Dansacademie Lucia Marthas.

Samen zorgen de beide onderwijsinstellingen voor de bouw van de Energy Academy Europe, dat één van de paradepaardjes van het Gronings hoger onderwijs moet worden.

15-06-2013