Zwarte Piet blijft welkom aan de RUG

Een kleine meerderheid van de Groningse studenten is voor het handhaven van de traditionele Zwarte Piet. Opvallend: de cijfers onder internationale studenten zijn bijna hetzelfde, blijkt uit een peiling van de UK.

De UK vroeg honderd RUG-studenten naar hun mening over Zwarte Piet.  52 procent wil hem houden, vooral omdat het een kinderfeest is en omdat het nu eenmaal traditie is. Een kleine dertig procent beschouwt Zwarte Piet als kwetsend, racistisch of ouderwets. En dan is er nog twintig procent die geen mening heeft. Meestal omdat ze helemaal klaar zijn met de discussie. ‘Het interesseert me gewoon niet meer’, zegt een respondent.

Wat opvalt is dat ook internationale studenten in groten getale vóór Zwarte Piet zijn. Slechts 26 procent van hen is tegen en een kwart wil dat hij verandert. Wel zijn er iets meer Nederlanders die vinden dat hij zou moeten veranderen en zich aanpassen, maar groot is het verschil niet.

Geen issue

Het Sinterklaasfeest aan de RUG verandert in elk geval niet, zegt persvoorlichter Riepko Buikema van de RUG. ‘Voor ons is de kwestie geen issue en dat willen we graag zo houden. We laten het over aan de mensen die het organiseren bij de faculteiten, bijvoorbeeld de personeelsvereniging. Er zijn geen richtlijnen.’

Dat betekent dat de Sinterklaasviering in het Harmoniegebouw, waar letteren en rechten huizen, niet verandert. ‘In overleg met Sinterklaas hebben we besloten Zwarte Piet gewoon zwart te laten’, vertelt organisator Inez Zuidema.

Wel is buitenlandse medewerkers naar hun mening gevraagd voordat het besluit viel. ‘Zij zeggen allemaal: “Het is een Nederlandse traditie, Zwarte Piet hoort zwart te zijn.” Dat heeft niets met racisme te maken.’

Sinterklaasjournaal

Ook de Faculteit Economie en Bedrijfskunde behoudt de traditionele Piet. ‘We hebben het er wel over gehad tijdens de bestuursvergadering, maar we hebben besloten Zwarte Piet gewoon zwart met krullen te laten’, vertelt Nel Meijer-van der Kooi. ‘Dat was ook de algehele stemming onder de medewerkers. Eigenlijk vinden we de hele discussie maar gezeur. We weten dat de buitenlandse medewerkers het feest erg leuk vinden.’ De faculteit heeft deze buitenlandse medewerkers overigens niet geconsulteerd.

Het UMCG laat het uiterlijk van Zwarte Piet afhangen van het Sinterklaasjournaal. ‘Onze viering sluit altijd aan op het verhaal dat in dat programma wordt verteld’, legt Annemieke Weijling uit. ‘Het is dus afwachten. We hebben ook geïnformeerd bij de gemeente Groningen, en daarvan begrepen dat Zwarte Piet gewoon zwart blijft.’

Aan de RUG voorlopig dus geen alternatieve Pieten, al vindt veertig procent dat als je iets verandert, hij minder stereotype moet worden. Een derde stemt voor andere kleuren. De rest heeft andere oplossingen. Zo suggereert iemand Zwarte Piet voortaan met een baard uit te dossen. Een ander vindt dat we terug moeten naar de tijd dat Zwarte Piet het uiterlijk had van een Spaanse edelman.

13-11-2014