Sociaal leenstelsel? Weg ermee, zegt GSb

De basisbeurs wordt afgeschaft. In de plaats daarvan komt het sociaal leenstelstel. De Groninger Studentenbond vindt het helemaal niets.

De GSb maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van het zogeheten studievoorschot, niet alleen voor de student, maar ook voor de maatschappij en het hoger onderwijs. De toegankelijkheid van het hoger onderwijs komt in het geding wanneer het sociaal leenstelsel wordt ingevoerd.

Schulden lopen op

Momenteel krijgt iedere student een basisbeurs om zo een deel van de kosten die hij/zij maakt, op te vangen. Veel studenten moeten daarnaast werken en/of lenen om hun studietijd te kunnen bekostigen. Met het wegvallen van de basisbeurs zal de gemiddelde schuld van studenten van 15.000 euro oplopen tot gemiddeld 30.000 euro. Dit is een exorbitant bedrag en door de rente die er overheen komt, loopt het nog verder op.

‘Studeren loont: de samenleving als geheel profiteert van een goed opgeleide bevolking,’ meldt OCW. Uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt echter dat 10% van de studenten helemaal niet aan hun opleiding gaat beginnen als de basisbeurs wordt afgeschaft en dat 30% niet aan een master was begonnen. Op deze manier helpen we onze eigen kenniseconomie om zeep, daar is niets sociaals aan.

Onderwijs wordt onbetaalbaar

De overheid komt wel met verschillende tegemoetkomingen. De aanvullende beurs kan straks oplopen tot 365 euro per maand. Daar kan je al bijna een kamer van huren, maar het collegegeld van 1.905 euro moet dan nog wel elk jaar geleend worden. Daarnaast mogen studenten met een handicap of chronische aandoening, die eerder een jaar extra basisbeurs kregen, 1.200 euro van hun schuld aftrekken, wanneer zij een bachelor of master afronden. Dit is nog niet eens de helft van het oorspronkelijke bedrag.

De Groninger Studentenbond vindt dat het onderwijs toegankelijk moet blijven voor iedereen. Met de huidige plannen voor het leenstelsel wordt onderwijs voor veel studenten onbetaalbaar. Het zou eerlijker zijn als het collegegeld verlaagd zou worden, maar ook dat gebeurt niet. De kosten voor een studie liggen daardoor teveel bij de student zelf, die na het afstuderen direct aan een schuld vastzit.

Oproep voor demonstratie

Dit schuldenstelsel moet van tafel en studenten moeten een eerlijke tegemoetkoming krijgen. Studeren moet mogelijk zijn voor iedereen die er de vaardigheden en motivatie voor heeft, ongeacht financiële positie. We roepen iedereen die het hiermee eens is op om vrijdag 20 juni mee te doen aan de demonstratie tegen het leenstelsel en voor een sociale studiefinanciering. Tijd en locatie worden nog bekendgemaakt.

04-06-2014