Bij piek UB voorrang RUG-studenten

Meer dan 105.000 mensen bekeken het verhaal over de veranderingen op de Facebookpagina van de UK. Ook Calimero heeft een mening: geef RUG-studenten voorrang tijdens de piek. En laat de Hanze z'n capaciteit vergroten.

Naast de verbouwing, die de UB op lange termijn zo’n 500 extra studieplekken zal opleveren, wordt er op aandringen van studenten ook eindelijk nagedacht over korte termijn oplossingen om de drukte tijdens tentamenperiodes tegen te gaan. Een goede zaak volgens Lijst Calimero, maar we willen allereerst graag benadrukken dat er nog geen definitief besluit is genomen door het universiteitsbestuur en daarmee nog niets zeker is.

Zoals een ieder heeft kunnen lezen in de UK, wordt er gesproken over een nieuw toegangsbeleid waar enkel universitaire en hbo-studenten in piektijden toegang hebben, gehandhaafd door een systeem met toegangspoortjes. Wij vinden dit een goed initiatief. Wel twijfelen we nog of deze maatregel afdoende zal zijn om het capaciteitsprobleem bij de UB te verminderen. Aangezien de  capaciteitsuitbreiding waar samen met de Hanze over gesproken wordt, waarschijnlijk niet op korte termijn gerealiseerd kan worden, blijft in ieder geval de komende maanden dit probleem bestaan. Daarnaast worden in dit plan volgens ons andere goede oplossingen onopgemerkt, zoals het gebruiken van nu onbenutte studieplekken.

Hanze: capaciteit vergroten

Laat ons allereerst een verkeerde opvatting uit de lucht halen: wij zijn niet principieel tegen hbo’ers in de UB. Sterker nog; wanneer er genoeg plek zou zijn, zien we juist vele voordelen. De realiteit is echter anders: de UB is stampvol tijdens tentamenperiodes. Daarom pleiten wij ervoor dat tijdens deze zogenaamde ‘piekperiodes’ RUG-studenten voorrang krijgen op de studieplekken. De universiteit heeft namelijk de verantwoordelijkheid om genoeg studieplekken te faciliteren voor haar studenten.

Dit is dan ook, naast het toegankelijk maken van literatuur, een van de primaire doelen van de UB. Logisch dus om de prioriteit bij RUG-studenten te leggen.  De Hanzehogeschool heeft op haar beurt de verantwoordelijkheid om studieplekken te bieden aan haar studenten. Helaas wegen de 150 Hanzestudieplekken die –  naar de laatste schattingen –  aanwezig zijn in de binnenstad, weinig op tegen de 1.700 plekken die de UB nu telt. Het lijkt ons dan ook niet meer dan eerlijk dat de Hanze op korte termijn haar capaciteit vergroot.

Onbenutte studieruimte

Wij beseffen ons natuurlijk dat voorrang geven aan universitaire studenten geen ideale oplossing is. Gelukkig zijn er ook vele andere mogelijkheden om ruimtegebrek tegen te gaan. Zo wordt er in tentamenperiodes veel kostbare studieruimte in de binnenstad onbenut gelaten. Ons voorstel: gooi ook de facultaire bibliotheken in het harmoniegebouw open in weekenden en avonduren tijdens drukke periodes.

Daarnaast weten studenten andere beschikbare studieplekken, zoals de Centrale Medische Bibliotheek en Bibliotheek Zernike, vaak niet te vinden. Als er door middel van een digitaal systeem in kaart kan worden gebracht hoeveel plaatsen waar beschikbaar zijn, kan de allocatie van studenten beter plaatsvinden. Zeker met de introductie van toegangspoortjes kan dit goed gemeten worden en vervolgens worden bijgehouden op een speciale studieplekken-app.

Duidelijke regels, duidelijke communicatie

Een probleem dat zich als een vicieuze cirkel voordoet, is het bezethouden van studieplekken in drukke periodes. Het schaarse aantal studieplekken dát nog over is rond een uurtje of tien, wordt op die manier ingepikt door iemand die wellicht pas rond het middaguur zal komen studeren. Als gevolg wordt het capaciteitsprobleem enkel groter.  Er moet dan ook een methode komen om studenten te wijzen op de huisregels van de UB. Communicatie en bewustwording zijn hier de sleutelwoorden en verbetering kan deels al bereikt worden met het ophangen van posters en een social media campagne.

We blijven er bovenop zitten

Tot slot vinden wij het als vertegenwoordiger van RUG-studenten zeer belangrijk dat RUG-studenten voldoende plek hebben om te studeren, zeker tijdens tentamenperiodes. Wij zijn dan ook al geruime tijd bezig met dit onderwerp en hebben vorig collegejaar al een notitie bij het universiteitsbestuur ingediend met concrete voorstellen om de studiecapaciteit te vergroten. Zoals gezegd is er nog niets besloten, maar we blijven er natuurlijk bovenop zitten om te zorgen dat er voortaan voldoende faciliteiten voor RUG-studenten zijn tijdens de tentamens.

Bernadette van der Blij
 
Fractievoorzitter en Denktankcoördinator Lijst Calimero 2014/2015
Universiteitsraad Rijksuniversiteit Groningen
04-11-2014