‘Tijd dat Hanze eigen UB krijgt’

Het wordt tijd dat de Hanzehogeschool een eigen UB krijgt, schrijft studentenpartij SOG. 'Wij zijn zeker niet populistisch.'

Beste Thomas,

Wat een mooie en goedgeletterde brief. Gelet op het feit dat afgeven op de politiek één van de primaire functies is van de media, vervul jij je rol als columnist met verve. Wij zijn ons ervan bewust dat jouw brief niet voornamelijk op ons gericht is, maar omdat wij tussen neus en lippen door toch enigszins weggezet worden als ‘populistisch’ zouden we toch graag reageren.

Allereerst de betekenis van populisme:

Populisme
Het populisme zelfst.naamw.Uitspraak: [popy’lɪsmə] stijl van politiek bedrijven waarbij de suggestie wordt gewekt dat maatschappelijke problemen heel eenvoudig kunnen worden opgelost.

Het maatschappelijke probleem in deze situatie zou zijn dat de UB overvol zit, en de eenvoudige oplossing bestaat dan uit het weren van niet-RUG studenten uit de UB. Echter, in ons geval ligt de zaak net even anders.

Wij zijn ons bewust van de maatschappelijke functie die de UB bekleedt met onder andere haar legio aan wetenschappelijke collecties. Hier willen wij dan ook geen verandering in brengen. De UB moet daarom toegankelijk blijven voor iedereen die hier nu ook al gebruik van maakt of wil maken.

Het probleem dat wij zien is dat de universiteit een studiehuis biedt voor al haar studenten, maar dat er niet genoeg plaatsen beschikbaar zijn. Hier hebben niet alleen RUG-studenten last van, maar ook Hanzestudenten. Zij hebben immers ook last van te weinig studieplekken.

Wij als SOG hebben een goede samenwerking met de HSV, onze zusterpartij die in de Hanze Medezeggenschapsraad opkomt voor de belangen van Hanzestudenten. Zij zien ook het liefst dat de Hanze haar eigen ‘UB’ krijgt en denken dat ons standpunt,  ‘Adequaat toegangsbeleid bij de UB in tentamenperiodes’ een goede prikkel kan zijn om dit te bewerkstelligen. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Populisme wekt de indruk dat maatschappelijke problemen eenvoudig op te lossen zijn. In het geval van een adequaat toegangsbeleid bij de UB tijdens tentamenperiodes gaat het niet om een maatschappelijk probleem waarbij de zogenoemde ‘elite’ afgezonderd wil studeren, maar ‘slechts’ om een facilitair probleem omdat er simpel weg te weinig studieplekken zijn. Bij voldoende studieplekken in de binnenstad was het toegangsbeleid in het geheel niet aan de orde geweest.

We hopen dat we hiermee duidelijk hebben gemaakt dat de SOG niet over één nacht ijs gaat, dat onze standpunten altijd goed onderbouwd zijn (lees ons verkiezingsprogramma) en dat wij zeker niet populistisch zijn.

Esmée Gemke, kandidaat-fractielid SOG en student Internationale Betrekkingen en Internationale Organisaties en Godsdienstwetenschappen.

Update:

De HSV kan zich niet in bovenstaande bewoording vinden. Zij zien ook het liefst dat de Hanze haar eigen ‘UB’ krijgt, echter vinden zij het belangrijk om in goede samenwerking tot een betere oplossing te komen voor zowel Hanze- als RuG studenten in plaats van het weren van HBO’ers in de UB. De HSV heeft in een eerder artikel hun standpunt laten weten.

 

 

 

* Naschrift redactie: Thomas Wassenberg is geen columnist van de UK. Hij is een RUG-student en schreef het opiniestuk op eigen titel.

* Ook Calimero reageerde op de discussie rond hbo’ers in de UB

15-05-2014