‘Deze studenten zijn betere juristen’

Tien jaar bestaat de togamaster nu aan de RUG. Wat doe je dan? Dan organiseer je een congres. En wil je een volle bak, dan neem je beroepsethiek bij advocaten, rechters en het openbaar ministerie als thema. Frank Vermeer, hoofddocent bestuursrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, nam het voortouw.

Wat heeft tien jaar togamaster opgeleverd?

‘Veel. Studenten die deze master volgen worden betere juristen, ze hebben een voorsprong bij het betreden van de arbeidsmarkt en ze maken kennis met andere togaberoepen. Het is een samenwerking tussen openbaar ministerie, rechtbank en advocatuur, waarbij studenten heel veel praktische vaardigheden opdoen. Uniek in Nederland. Ze volgen eerst een soort snuffelstage, maar werken daarna vijf maanden bij advocatenkantoren, het OM en de gerechten (rechtbank en hof) in Noord- en Oost-Nederland.’

Frank Vermeer

Frank Vermeer

Hoeveel studenten zijn er in die tien jaar afgeleverd?

‘Het zijn er zo’n 150. Het is een selectieve master waar maar zestien studenten per jaar aan mee kunnen doen. We willen dat getal opkrikken naar twintig. Eigenlijk zou je willen dat iedere rechtenstudent stage loopt, maar dat zit er niet in.’

Komen alleen de allerslimsten in aanmerking?

‘We hebben net weer een sollicitatieronde achter de rug met veertig studenten, je weet dat je er 24 moet teleurstellen. Het niveau is redelijk tot heel goed. We willen niet alleen de negens, we zoeken bijzondere jonge mensen met een gevarieerde achtergrond, want als rechter, advocaat of officier van justitie sta je midden in de maatschappij.’

Is beroepsethiek ook een hot item in de opleiding?

‘Bij de gewone rechtenstudie wordt niet veel gedaan aan beroepsethiek, in onze master wel. Dit congres moet een push zijn om het wel te doen. Het is zo belangrijk. Neem de integriteit binnen de rechtspraak. Is een rechter met bepaalde nevenfuncties wel vrij om te oordelen? Dat komt voortdurend voor. Daarom hebben we er vrijdag ook een workshop over.’

U heeft Bram Moszkowicz niet uitgenodigd.

‘Dat is totaal niet bij me opgekomen. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat hij positieve voorstellen heeft over de beroepsethiek.’

Hoe kun je die beroepsethiek nu vergroten?

‘In feite moet iedereen jaarlijks een cursus beroepsethiek volgen. Want in de hitte van de strijd is de verleiding groot om te denken dat je dit of dat wel kunt maken, terwijl het gewoon niet kan. Je moet je van de normen in je beroep bewust zijn.’

Lees meer over het congres.

19-06-2013