Een salespitch voor de elfde faculteit

Jouke de Vries, decaan van de beoogde elfde RUG-faculteit, en Barbara Oomen, decaan van University College Roosevelt in Middelburg, openden samen het academische jaar van UCF (University Campus Fryslân) met de Engelstalige Gemma Frisius-lezing.

De Vries stelt voor om tijdens de lezing, die plaatsvindt in de prachtige Oranjezaal in het stadhuis van Leeuwarden, interactief te brainstormen over hoe de eerste paar jaar van het beoogde university college eruit moeten komen te zien.

Salespitch

Maar ondanks deze opzet is er weinig nieuwe informatie over de plannen, en het evenement verwordt al snel tot een welgemeende salespitch over onderwijs aan een university college. Ook is er een vragensessie over de rol van de ‘faculteit’ in Friesland. De Vries zegt dat de elfde faculteit slechts in de engste zin van het woord een faculteit genoemd mag worden.

DSC_9091

Na een regenachtige dag in Leeuwarden wordt het huidige hoofdkwartier van UCF weerspiegeld in een plas.

Marieke Vellinga, statenlid van oppositiepartij D66, is echter niet overtuigd. Vellinga vindt dat er nog steeds niet genoeg details zijn uitgepluisd. ‘Voordat we een beslissing kunnen nemen over iets waar zoveel geld bij komt kijken, hebben we eerst meer informatie en duidelijkheid nodig. Het is onze taak er zorgvuldig over na te denken.’

Dat de plannen nog weinig concreet zijn is logisch, aangezien de onderhandelingen tussen de gemeente Leeuwarden, de provincie Friesland en de RUG nog niet zijn afgerond. Hun laatste formele vergadering staat gepland voor vrijdag, zegt De Vries.

Zoals het plan er nu uitziet zal de gemeente voor de infrastructuur zorgen, zet de provincie Friesland 25 miljoen euro in en staat de RUG garant voor datzelfde bedrag.

Hotspots

Op de vraag uit het publiek wat het beoogde university college nou zo uniek maakt, antwoordt De Vries dat de opleiding zich zal onderscheiden door met breder onderwijs te beginnen, om daarna specialisaties aan te bieden. Maar zo heel origineel is deze aanpak voor Nederland niet, zoals blijkt uit het aantal al bestaande university colleges in het land.

Desalniettemin zegt De Vries dat de benadering zich meer moet richten op de zogeheten ‘hotspots’ van economische en culturele onderzoeksthema’s in Friesland: water, energie, toerisme, gaming, zuivel, leefbaarheid, het recht, beheer & veiligheid, life sciences en meertaligheid.

Deze specialisaties kunnen voor een deel worden onderwezen door, en aangeboden via kenniscentra en plaatselijke ondernemingen, zoals Wetsus, Dairy Campus, NHL en Stenden Hogeschool, aldus De Vries.

Samenwerken

DSC_9156

Decaan Jouke de Vries vertelt de toeschouwers in het stadhuis over zijn ambities voor het university college.

En dat is precies hoe de elfde faculteit zich zou kunnen onderscheiden: door nauwer samen te werken met bestaande hogescholen. Oomen zegt dat Roosevelt tot dusver niet echt heeft samengewerkt met andere kenniscentra in Zeeland.

Een van de vele publieksvragen gaat over de naam van het nieuwe university college – University of Groningen/Campus Fryslan – en of daar niet iets mooiers en pakkenders voor te verzinnen is, zoals Roosevelt. Ook De Vries spreekt vol lof over de naam van het university college in Middelburg – een naam die doet denken aan twee presidenten en Eleanor Roosevelt, en wat zij hebben bijgedragen aan de Amerikaanse maatschappij. ‘Die naam is al bezet’, grapt Oomen.

Er zijn weinig potentiële of huidige studenten in de zaal, maar velen van de ongeveer honderd bezoekers zijn verbonden aan de RUG, UCF, de plaatselijke politiek of de hogescholen en kenniscentra in de stad. Een handjevol mensen uit het publiek lijkt samen met Oomen uit Zeeland afgereisd te zijn om de rest van de aanwezigen ervan te overtuigen hoeveel profijt ze hebben gehad van hun opleiding op een university college.

‘Het zit ‘m in de details’

Alle betrokken partijen lijken het erover eens te zijn: de plannen moeten doorgaan. Na de lezing zegt CDA-wethouder Thea Koster dat het gesprek tussen de RUG, de provincie en de gemeente over het opzetten van de faculteit goed verloopt. ‘Ik denk dat we hier allemaal het belang van inzien en willen dat het goed komt’, aldus Koster.

Volgens Piet Bouma, projectcoördinator van UCF, wordt het resultaat van de besprekingen waarschijnlijk in de eerste week van oktober bekendgemaakt. ‘De provincie wil ons erg graag helpen en de gemeente ook. Dus we hebben vertrouwen in het proces. Maar het zit ‘m natuurlijk in de details.’

DSC_9167

Decaan Barbara Oomen van University College Roosevelt in Middelburg riep regelmatig studenten en personeel van haar opleiding naar voren om over hun ervaringen te vertellen.

Volgens Oomen is deze brede steun – en de rijkelijke financiering, en de bereidheid dat geld uit te geven – nodig voor het succes van het university college. Met andere woorden, je hebt ‘geld, gemeenschap, en connecties’ nodig.

‘Je moet bereid zijn in iets voortreffelijks te investeren: een uitstekend gebouw, de beste docenten en beurzen voor de beste studenten’, zegt Oomen. ‘Als het om kwaliteit gaat, moet je geen compromissen sluiten. Dat hebben wij nooit gedaan en daar plukken wij nu de vruchten van.’

Megalomaan

Na afsluiting van het evenement vraagt D66-lid Vellinga zich af of de bijdrage die hogescholen aan het curriculum leveren, een sterk of zwak punt is: ‘Het zou ook te groot kunnen uitpakken, en Oomen benadrukte dat het belangrijk is dat je campus niet te groot wordt, zodat iedereen elkaar kent. Dus als NHL en Stenden er ook bij komen, zou het wat megalomaan kunnen worden, en dat willen we niet.’

17-09-2015