RUG negeert anti-kwakzalvers

De RUG is niet van plan de promotie van psychiater Rogier Hoenders uit te stellen. Ook al vindt de Vereniging tegen Kwakzalverij z'n proefschrift ondermaats.

Het proefschrift over integratieve geneeskunde is van ‘abominabele kwaliteit’, schrijft de vereniging aan de universiteit. De bestuursleden – vier emeriti-hoogleraren – willen dat rector magnificus Elmer Sterken de promotie uitstelt en het stuk door een andere promotiecommissie laat beoordelen. Maar Sterken wil daar niets van weten.

De bestuursleden van de Vereniging tegen Kwakzalverij waren gevraagd te opponeren tijdens de verdediging van het proefschrift, volgende week. Maar nadat ze het hadden gelezen, besloten ze daarvan af te zien. ‘Omdat Hoenders op grond van dit manuscript niet tot de openbare verdediging van het proefschrift had mogen worden toegelaten.’

Pseudowetenschappers

Het proefschrift voldoet volgens hen niet aan de eisen omdat tenminste vier hoofdstukken gepubliceerd hadden moeten zijn in een internationaal erkend medisch tijdschrift. In dit geval is één artikel gepubliceerd. Daarnaast zou het proefschrift een door Hoenders zelf uitgevoerde ‘kleine, ongecontroleerde effectstudie’ bevatten. ‘Zoiets telt meestal niet als volwaardig mee bij de beoordeling van een proefschrift.’

Ook vinden de vier emeriti-hoogleraren de samenstelling van de beoordelingscommissie opmerkelijk. ‘Twee van de drie zijn buitenlanders die als pseudowetenschappers bekend staan en daarom niet geschikt zijn. Ze hebben onvoldoende distantie tot de inhoud’, schrijven ze.

proefschrift Hoenders

Dubieuze vlag

Volgens de vereniging werd het promotieonderzoek van Hoeders gesubsidieerd door het door hemzelf opgerichte Centrum Intergrale Psychiatrie (CIP). ‘Daar wordt kwakzalverij in de vorm van tantric healing, acupunctuur, Chinese kruiden en voedingssupplementen binnengesmokkeld onder de dubieuze vlag van ‘integrative medicine’.’

De universiteit ziet geen reden om de promotie uit te stellen. Het proefschrift is volgens de RUG gebaseerd op artikelen die zijn gepubliceerd in reguliere en top- tijdschriften en beoordeeld door internationaal erkende experts op het gebied van alternatieve geneeskunde, inwendige geneeskunde en psychiatrie. ‘Ook de promotiecommissie zelf bestaat uit leden die elk gerespecteerd worden in hun vakgebied.’

Gedegen onderzoek

42 procent van de patiënten die behandeld worden in de reguliere geestelijke gezondheidszorg ondergaat ook een of andere alternatieve behandeling. ‘De reguliere behandelaar kan de ogen voor dit feit sluiten, of de patiënt goed informeren, maar dan wel op basis van gedegen wetenschappelijk onderzoek. Daar pleit Hoenders voor’, reageert de RUG in een persbericht.

chinesekruide

‘Hoenders concludeert dat veel van de onderzochte middelen niet of onvoldoende bewezen effectief zijn. En dat andere interventies, zoals glycine, sarcosine en verschillende Chinese en Ayurvedische kruiden als aanvulling op antipsychotica, wel voldoende positief effect hebben.’

De vereniging blijft van mening dat Hoenders met zijn proefschrift geen doctoraat zou mogen worden toegekend en betreurt dat rector magnificus Elmer Sterken geen nieuwe commissie wil instellen.

Hoenders zelf wil tot zijn promotie niet reageren op de kritiek van de vereniging.

06-01-2014