Geen plagiaat Van Calster

Hoogleraar criminologie Patrick van Calster heeft geen plagiaat gepleegd, althans niet in de periode dat hij werkzaam was aan de RUG en in Leiden. Dat blijkt uit onderzoek van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit.

De publicaties van Van Calster uit zijn Groningse periode zijn door de commissie onderzocht. Van plagiaat is geen sprake.

Eind mei van dit jaar nam de Vrije Universiteit Brussel de doctorstitel van Van Calster af. Dat was voor de RUG aanleiding om zijn dienstverband te beëindigen. Doordat hij de doctorstitel niet meer had, voldeed hij niet aan de eisen voor benoembaarheid tot hoogleraar.

Ook in Leiden, waar Van Calster tussen 2007 en 2012 hoofddocent was bij het instituut voor Strafrecht en Criminologie, werd onderzoek gedaan naar mogelijk plagiaat. Ook daar is van plagiaat geen sprake, zo oordeelt de Commissie Wetenschappelijke Integriteit.

De conclusie van de Groninger commissie is overgenomen door het college van bestuur.

Eerder noemde rector magnificus Elmer Sterken het op non-actief stellen van Van Calster onvermijdelijk. ‘Het moet inmiddels duidelijk zijn dat wij een zerotolerancebeleid voeren op het punt van wetenschappelijke integriteit. Maar we zullen nu eerst een nader onderzoek moeten instellen, voordat we definitieve beslissingen kunnen nemen’, aldus de rector toen.

Het ontslag van Van Calster blijft gehandhaafd, ook al valt hem niets te verwijten over zijn Groningse periode. ‘Dat heeft te maken met het feit dat hij zijn doctorstitel nog steeds kwijt is’, aldus woordvoerder Gernant Deekens. De Vrije Universiteit Brussel constateerde dat Van Calster in zijn proefschrift stukken had overgeschreven.

Zijn studenten reageerden eerder dit jaar geschrokken toen hun docent op non-actief werd gesteld. Ook in Leiden was hij populair. In 2008 kreeg hij daar van de Juridische Studieverenigingen de prijs  voor beste hoorcollegedocent.

19-12-2013