Groningen staat op nr. 3

De top 3 van de beste universiteiten blijft stabiel. Net als vorig jaar scoort Maastricht het best. Nijmegen en Groningen volgen op korte afstand.

Dat blijkt uit de Keuzegids Masters 2013, die vandaag is verschenen. De onderzoekers vergeleken de kwaliteit van verschillende masteropleidingen. Ze baseerden zich op de meningen van experts en studenten.

Groningen staat op de derde plek met 61 punten. Maastricht staat bovenaan met 62,5 punten. Het totaaloordeel is dus goed. Maar de scores verschillen per vakgebied.

Het is middelmaat troef bij de universitaire masters pedagogiek, volgens de Keuzegids. Geen enkele opleiding weer boven de zestig punten te scoren. De Amsterdamse masters (52), Groningen (53) en Leiden (52) presteren onder de maat met het vaardigheidsonderwijs. Het programma, de toetsing en de docenten kunnen een stuk beter. Met onderwijskunde haalt Groningen een magere 61 punten. Het programma en de docenten scoren net lager dan gemiddeld.

Letteren

De meeste tevreden masterstudenten Nederlands vind je in Groningen (75). Zij waarderen hun programma bovengemiddeld, krijgen college van goede docenten en kunnen rekenen in op een opleiding waar de zaken erg goed zijn geregeld.

Over Communicatie- en Informatiewetenschappen (tweede plek met 60 punten) zijn de meningen verdeeld. De experts prijzen de docentkwaliteit, terwijl de studenten niet erg enthousiast zijn. Journalistiek wint het van Amsterdam. De UvA scoort 63 punten, de RUG 77.

Bij de researchmaster literatuur- en cultuurwetenschappen scoort Groningen (53) niet best, met een één na laatste plek. Het programma, de toetsing en docenten scoren iets lager dan gemiddeld. Bij taalwetenschappen staat de RUG bovenaan (71). Opvallend is dat geen van de universiteiten bij deze studie een bovengemiddeld studentenoordeel op programma haalt. Ook bij de researchmaster taalwetenschappen staat de RUG aan de top (76). De studenten prijzen de academische vorming, de experts het niveau van de afgestudeerden.

Bij de oude masteropleidingen Engels zijn Leiden en Groningen de toppers (beide 73). De masters Romaanse talen in Groningen (59) en Nijmegen (55) gaven een minder rooskleurig beeld. De eindscores waren oké, maar studenten hadden wel het een en ander aan te merken, bijvoorbeeld op het gebied van vaardigheden en loopbaanvoorbereiding.

Bij geschiedenis staat Groningen onderaan de lijst (60). De universiteit moet volgens het oordeel meer aandacht besteden aan het aanleren van vaardigheden en het programma. Bij archeologie krijgen de docenten en de toetsing geen lof (52).

De Noord-Amerikaanse studies doen het geen van alle slecht, deskundigen geven een pluim voor het afstudeerniveau in Groningen (65). Verder staat de RUG aan top bij Europese studies (75). Bij de master kunst- en cultuurwetenschappen zijn de studenten in Groningen (43), Leiden (48) en Amsterdam (48) (VU) op bijna alle onderdelen kritischer dan bij de gemiddelde wo-opleiding.

Theologie

De opleidingen theologie & religiewetenschappen scoren overal goed. De toppers, Apeldoorn (77), Groningen (75) en Nijmegen (75), ontlopen elkaar nauwelijks: de toetsing van de studiestof, de docenten, de wetenschappelijke vorming en de informatievoorziening krijgen veel lof van de studenten. Staat bij de studenten Apeldoorn bovenaan, de experts zijn nog enthousiaster over Groningen.

Recht

Groningen scoort gemiddeld bij Nederlands recht (57). De experts zijn positief over het programma van recht en ict (56) in Groningen, maar de studenten zijn hierover kritischer. Voor de researchmaster geldt Tilburg als aanrader. Groningen blijft achter: studenten zouden meer samenhang in het programma en duidelijkere toetscriteria willen zien. Tilburg (72) en Groningen (67) scoren goed met hun international (business) law. De juridische master criminal law and criminology (76) springt eruit dankzij positieve studentenoordelen.

Economie

Economie scoort 64 punten, vooral de voorbereiding op een loopbaan laat te wensen over. Bedrijfskunde scoort net iets beter (65).

De RUG staat tweede bij sociologie (61). Buiten Nijmegen zijn de studenten bij geen van de doorstroommasters erg enthousiast. Groningen en ASW in Utrecht tellen de minste knelpunten. Psychologie scoort minder dan gemiddeld (57). Voor neurowetenschappers zijn Nijmegen (76), Maastricht (73) en Groningen (73) de toppers.

Geneeskunde

De cijfers bij geneeskunde zijn niet hoog en de opleidingen ontlopen elkaar weinig. De RUG scoort 64 punten. Bij tandheelkunde zijn de verschillen groter. Amsterdam scoort slecht (45), Groningen doet het met 63 punten netjes. Maar dikke complimenten worden er niet uitgedeeld.

De kwaliteit van de apothekersopleidingen in Groningen (64) en Utrecht (61) is redelijk. De studenten prefereren Groningen. Van de masters in farmaceutische wetenschappen steekt er eentje boven de rest uit: drug innovation aan de RUG (81). De master human movement sciences in Groningen springt boven de rest uit (76). ‘Een goed doordacht en samenhangend programma wordt tot leven gebracht door competente en betrokken leermeesters. Studenten leren kritisch nadenken en zelfstandig onderzoek doen. Geen strobreed wordt ze in de weg gelegd. Van informatievoorziening tot de faciliteiten, alles loopt gesmeerd.’

Betafaculteit

Bij de brede biologiemasters doen Groningen (69), Nijmegen en de UvA weinig onder voor Wageningen (71). De studenten zijn er iets minder enthousiast over het onderwijsprogramma, maar prijzen zowel de wetenschappelijke vorming als de loopbaanvoorbereiding in hun master.

Wiskunde doet het goed (69) en staat net onder Nijmegen en Amsterdam. Natuurkunde haalt 65 punten. Maar Groningen scoort vooral met sterrenkunde (85). Ook scheikunde doet het erg goed (71).

18 april 2013

18-04-2013