Letteren en rechten onderzoeken ‘tentamenboete’

Letteren en rechten gaan kijken of de ‘tentamenboete’ inderdaad in strijd is met de wet.

Bij beide faculteiten moeten studenten die na de inschrijftermijn alsnog willen meedoen aan een tentamen verplicht 15 euro per tentamen betalen. Volgens de Onderwijsinspectie overtreedt de universiteit daarmee de wet, zo liet een woordvoerder vorige week aan de UK weten.

Het is geen boete, vindt de decaan

‘Het faculteitsbestuur zal zich buigen over deze problematiek’, aldus Jan Bouwman, vicedecaan van rechten. Voor letteren is het artikel niet direct reden om beleidswijzigingen door te voeren, zegt decaan Gerry Wakker. ‘Maar we zullen ons hierover nader laten informeren en in breder verband, met andere universiteiten en faculteiten, mogelijk tot de conclusie komen dat we naar andere oplossingen moeten zoeken.’

De 15 euro zijn een vergoeding voor het extra werk dat de organisatie moet doen om studenten alsnog in te schrijven. Het is daarom geen boete, zegt Bouwman, die benadrukt dat de prijs is besproken in de faculteitsraad.

Maar wat is het dan wel?

‘Het betreft een service waarvan studenten gebruik kunnen maken, maar niet hoeven. De vraag is of dit in strijd is met de wet’, reageert Wakker. ‘Het staat niet ter discussie dat studenten kosteloos een tentamen kunnen afleggen, maar dan moeten ze zich wel aan de regels houden. De opvatting van de Onderwijsinspectie dient daarom nader te worden getoetst op houdbaarheid. Zoals de zaken nu staan, constateren we dat universiteitenvereniging VSNU en Onderwijsinspectie verschillende opvattingen hebben over dit onderwerp. Wij wachten verdere discussie af en zullen ons nader oriënteren.’

Het is redelijk, zeggen de juristen

De juridische dienst van de RUG laat in elk geval weten het ‘verdedigbaar en redelijk’ te vinden als een faculteit de kosten voor na-inschrijving doorberekent aan studenten. ‘Indien dat niet gebeurt, zal de faculteit de kosten zelf moeten dragen. De mogelijkheid van een na-inschrijving zal dan zeer waarschijnlijk worden afgeschaft. Studenten moeten dan wachten op een volgende tentamenronde; een pyrrusoverwinning’, reageert RUG-jurist Kristel Modesti.

Zoeken naar een oplossing

De universiteit zoekt nog naar een oplossing om de problemen met te late inschrijvers aan te pakken. Bijvoorbeeld door de aanmelding voor een vak ook te laten gelden als aanmelding voor een tentamen. Of dat als een tentamen niet is gehaald, een student automatisch wordt aangemeld voor een hertentamen.

21-01-2014