‘Miljoenenprojecten leveren weinig op’

Verschillende RUG-projecten en kennisclusters waarin de universiteit samenwerkt op het gebied van energie en sensortechnologie leveren te weinig op, oordeelt de Noordelijke Rekenkamer.

De projecten gericht op fundamenteel onderzoek zijn het minst succesvol, oordeelt de Rekenkamer in een onlangs verschenen rapport. Het instituut, dat controleert of de inkomsten en uitgaven van de provincies kloppen en of ze het beleid uitvoeren zoals het bedoeld is, haalt vooral hard uit naar Energy Valley, waarvan de RUG een van de oprichters is.

Subsidie

De energieprojecten waar in zeven jaar tijd bijna 50 miljoen euro aan subsidie in is gestoken, leveren de economie veel minder op dan werd verondersteld. Van de beloofde werkgelegenheid komt weinig terecht.

Het onder Energy Valley vallende RUG-project EDGaR, dat tot doel heeft Nederland te promoten als gasland, zou in een jaar tijd 2000 voltijdsbanen creëren. In werkelijkheid heeft het project nog geen enkele baan opgeleverd, volgens de Rekenkamer. Ook is het niet binnen de gestelde termijn afgerond.

Daarnaast is Energy Valley weinig transparant en staan de voortgangsrapportages die de provincie van de stichting ontvangt om te controleren of het subsidiegeld goed wordt besteed vooral vol reclame, toekomstplannen en niet onderbouwde successen. Beschrijvingen van concrete resultaten ontbreken

Sensoren

Ook bij Stichting Sensor Universe, waar de universiteit via Target, Astron en Lofar bij betrokken is, is sprake van veel bestuurlijke drukte en weinig zicht op resultaten, stelt de Rekenkamer. Bij RUG-project Target, dat zeer grote hoeveelheden data inzichtelijk wil maken, blijven de prestaties achter. Target kreeg 15 miljoen euro subsidie, maar met nog anderhalf jaar te gaan zijn er nog maar 43 van de verwachte 300 banen gecreëerd. En dat in 2,5 jaar tijd.

Volgens de universiteit is de RUG slechts ‘indirecte partner’. ‘We zijn geen subsidieontvanger, zoals de Rekenkamer stelt. We zijn indirect betrokken en leveren kennis aan die stichtingen. We krijgen daar geen geld uit’, legt RUG-woordvoerder Piet Bouma uit.

Lange adem

Ook is van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek geen sprake,  zegt Bouma. ‘Het gaat om onderzoek in samenwerking met het bedrijfsleven, dus toegepast onderzoek dat wordt uitgevoerd aan de hand van vragen vanuit het bedrijfsleven.’

Het onderzoek van de Rekenkamer komt te vroeg om de effecten op de werkgelegenheid te meten, vindt de universiteit.

Bouma: ‘De banen binnen de kennisinstellingen worden in het rapport steeds buiten beschouwing gelaten. En in z’n algemeenheid zijn investeringen in de infrastructuur zaken van lange adem. Van werkgelegenheidscreatie op korte termijn moet je je niet te veel voorstellen. Maar projecten als Target, waaruit onder andere Lofar en het Infoversum voortkomen, zetten wel dingen in beweging. En dat vinden we minstens zo belangrijk.’

 

 

11-06-2013