Minder aanmeldingen, maar geen zorgen

Opleidingen van economie & bedrijfskunde en gedrags- en maatschappijwetenschappen zijn een stuk minder populair, blijkt uit de eerste aanmeldingscijfers. Ze verliezen honderden bachelorstudenten in vergelijking met vorig jaar. Toch maken de faculteiten zich geen zorgen.

Directeur Onderwijs van de faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB), Kees Praagman, is enigszins verbaasd over de cijfers. ‘Merkwaardig dat ze lager zijn. De aanmeldcijfers waren namelijk veel hoger, hoger nog dan voorgaande jaren.’ Volgens de eerste aanmeldingscijfers zijn er 570 bacheloraanmeldingen minder.

Numerus fixus

Toch heeft Praagman een verklaring voor de terugloop. FEB stelde namelijk voor een aantal studies een numerus fixus in, een vastgesteld maximum aantal studenten. Onder meer voor de studie economics and business economics werd het aantal plekken beperkt. Het daadwerkelijk aantal toegelaten studenten ligt volgens Praagman daardoor inderdaad lager. ‘Zo’n decentrale selectie is blijkbaar een struikelblok.’

Hij zegt zich absoluut geen zorgen te maken, temeer omdat het aantal vooraanmeldingen hoger lag dan in voorgaande jaren. De constante toename houdt hem meer bezig. ‘Het loopt de spuigaten uit. We barsten al bijna uit onze voegen. In het eerste jaar kun je ze nog aan, maar op termijn kun je al die studenten niet meer bedienen.’ Vooral de begeleiding van de afstuderende derdejaars zou in het gedrang komen. ‘Dus wat minder eerstejaars studenten is geen ramp’, aldus Praagman.

‘Niet heel ernstig’

Ook Greetje van der Werf, vice-decaan van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW), maakt zich vooralsnog geen zorgen over de afnemende studentenaantallen. ‘211 minder is niet heel ernstig. Er zijn vooral minder aanmeldingen voor de bachelor psychologie, maar dat is een redelijk grote opleiding.’

Volgens Van der Werf is de daling voor een deel veroorzaakt door de terugloop van Duitse studenten. Daarnaast geldt ook voor psychologie een numerus fixus. ‘Dus het kan zijn dat er wel meer aanmeldingen waren dan vorig jaar, maar dat er ook meer zijn afgevallen’, verklaart de vice-decaan.

Het dalende aantal aanmeldingen staat nog niet bepaald op de agenda van GMW. Prioriteiten liggen momenteel ergens anders: de faculteit is in dubio over de te varen koers. ‘We zijn nog aan het nadenken over of we groot willen blijven, of dat we bewust kleiner gaan worden.’ Pas als daarover is besloten, wordt bekeken of GMW gaat inzetten op extra werving of langzaam afbouwen.

26-05-2015