Minister overweegt behoud ov-jaarkaart

De ov-jaarkaart blijft waarschijnlijk toch behouden. Dat zeggen verschillende bronnen rond het overleg over het leenstelsel, meldt het AD.

Onderwijsminister Jet Bussemaker zou met het behoud van de kaart de bezuinigingen rond het sociaal leenstelsel willen verzachten.

Bussemaker wil in september volgend jaar de studiebeurs afschaffen en vervangen door een lening. Een jaar later zou de ov-studentenkaart moeten worden omgezet in een kortingskaart. Die maatregelen moeten 1,2 miljard europ opleveren.

De minister zou haar plannen nu willen aanpassen, omdat ze niet goed vallen bij de oppositiepartijen. Ze kan geen meerderheid in de Eerste Kamer krijgen voor de bezuinigingen.

Naast behoud van de ov-jaarkaart  wordt er ook gesproken over een hogere aanvullende beurs voor minder draagkrachtige studenten.

29-05-2013