Het Academiegebouw van de RUG

RUG moet zich binnen jaar bewijzen

De RUG moet binnen een jaar tijd orde op zaken stellen, anders verliest het z’n keurmerk. Dat is de conclusie van de commissie van accreditatieorganisatie NVAO die de universiteit in april bezocht.

De commissie bekeek in april of de RUG de zaken op het gebied van onderwijskwaliteit onder controle heeft. Het oordeel: ‘positief advies onder voorwaarden.’ Een pijnlijk resultaat, maar wel een dat volgens de commissie binnen een jaar te repareren is.

De RUG is volgens het onlangs gepubliceerde eindrapport voortvarend te werk gegaan om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Er is veel achterstallig onderhoud gepleegd. Maar veranderingen worden soms te traag doorgevoerd, zoals de late invoering van de harde knip en de basiskwalificatie onderwijs. ‘Verder is veel beleid vrij recent en zijn daardoor de resultaten nog maar beperkt zichtbaar’, aldus de commissie.

Ambities

Het universiteitsbestuur is vol van learning communities, internationalisering en herkenning van talent. ‘Maar niet alle medewerkers delen het enthousiasme van het bestuur. Ambities zijn niet altijd even realistisch, veel moet in te korte tijd.’

Ook schiet het personeelsbeleid tekort als het bijvoorbeeld gaat om het beheersen van de werkdruk, terwijl de docenten in belangrijke mate de kwaliteit bepalen. ‘De commissie tilt hier dan ook relatief zwaar aan.’

Problemen bij opleidingen worden wel aangepakt, maar vaak alleen als een externe visitatiecommissie de opleiding een tik op de vingers heeft gegeven. Naar signalen van binnen de universiteit wordt minder goed geluisterd.

Hard gewerkt

Toch ziet de commissie ook dat zowel door het universiteitsbestuur, als docenten en medewerkers hard gewerkt wordt om de onderwijskwaliteit aan te pakken. ‘Er is daarmee een grote dynamiek ontstaan die de commissie als zeer positief waardeert.’

De universiteit heeft tot volgend jaar april om het beleid bij te schaven. De RUG is overigens niet de eerste instelling die onderuit ging in de NVAO-toets. De universiteit van Rotterdam en Hanzehogeschool kregen ook het oordeel ‘positief onder voorwaarden’.

 

 

16-08-2013