Studentenprotest Amsterdam niet naar Groningen

In Amsterdam bezetten studenten al een paar dagen een pand van de plaatselijke universiteit. Ze eisen meer transparantie en democratie van het bestuur. Ook op het bestuur van de RUG klinkt kritiek, maar waar blijven de protesten van Groningse studenten?

De hoofdstedelijke studenten bezetten sinds vrijdagochtend het Bungeshuis, een gebouw van de faculteit geesteswetenschappen in het centrum van Amsterdam. De actievoerders eisen onder andere openbaarheid van het financieel management en een democratische verkiezing van het universiteitsbestuur.

Veel van de eisen lijken ook op de Groningse manier van besturen betrekking te hebben. Zo worden ook hier de bestuurders van de universiteit, het college van bestuur, niet via verkiezingen benoemd.

Zou het hier dan ook democratischer moeten? De studentenpartijen denken van niet. ‘Ik vind niet dat er verkiezingen moeten komen. Dat wordt een circus’, zegt fractielid Bernadette van der Blij van Lijst Calimero. Wel vindt ze dat de mening van de universiteitsraad meer meegenomen mag worden in de benoeming van het bestuur. ‘Officieel zou dat nu wel moeten gebeuren, maar er wordt in de praktijk niet veel gehoor aan gegeven.’

Goede relatie

Ook Bart Beijer van de personeelsfractie van de universiteitsraad heeft iets aan te merken op de huidige procedure. Volledig democratische verkiezingen zijn niet haalbaar, denkt hij. ‘Het kost al moeite genoeg om kandidaten voor de universiteitsraadverkiezingen te vinden en ik denk niet dat er veel animo zal zijn voor rector- of decaanverkiezingen’, zegt Beijer. ‘Maar misschien zou het een idee zijn om een van de bestuursleden met verkiezingen te benoemen.’

De bezetting van de Amsterdamse studenten zorgt er wat dat betreft wel voor dat er aan de RUG ook wordt nagedacht over de huidige manier van besturen en het academische onderwijs. Kunnen we hier nu ook studenten op de barricades of in een bezet pand verwachten? ‘Absoluut niet’, zegt Van der Blij. ‘De relatie tussen het college van bestuur en de universiteitsraad is daar veel te goed voor. Wij gaan liever het gesprek aan.’

[vsw id=”Yfq36nVvhJc” source=”youtube” width=”425″ height=”344″ autoplay=”no”]

 

Ook de SOG is niet van plan om op die manier actie te voeren. ‘We kunnen ons vinden in de punten die ze in Amsterdam aanhalen. Ook hier kan het bestuur best beter naar studenten luisteren, maar aan de onderhandelingstafel is je positie veel sterker’, zegt Esmee Gemke van de studentenorganisatie. ‘We proberen in gesprek te blijven. En dan gaat het er in de universiteitsraad soms best hard aan toe, maar hoeven we de barricades niet op.’

‘Tenzij er zoveel op het spel staat dat protesteren je plicht is’, vindt Gemke. Zoals laatst, toen ze in Den Haag demonstreerde tegen het leenstelsel. ‘Maar de manier van besturen aan de RUG geeft daar geen aanleiding toe’, vindt zij.

‘Kan helemaal niet’

Die mening deelt Yaniek Schuring, bestuurslid van de Groninger Studentenbond. ‘Voor mijn gevoel leeft het hier ook niet zo onder studenten’, zegt hij. Hoe dat kan? Hij weet het ook niet. ‘Maar van collega’s in Amsterdam begreep ik dat het daar ook om een relatief kleine groep van 50 à 100 studenten gaat die daar actie voert. Het is de vraag of dat een goed beeld geeft van alle studenten.’

Daarnaast kunnen de studentenpartijen zich ook niet allemaal vinden in alle eisen van de Amsterdammers. ‘Het lijkt erop dat ze een hele verandering van de structuur van de universiteit willen zien’, zegt Gemke. ‘Maar dat kan helemaal niet. Zoiets is meer een kwestie voor de landelijke politiek.’ Zij raadt de actievoerders aan een brief naar Den Haag te sturen. ‘Dan kan de minister kijken naar het huidige systeem, waar inderdaad wel het een ander op aan te merken valt.’

Rendement

Beijer is het ook niet met alle eisen van de studenten eens. ‘Een groot deel is nogal drastisch. De sfeer lijkt in Amsterdam onder andere door fusiediscussies nogal verhard, daar is hier gelukkig geen sprake van’, zegt hij. Wel vindt Beijer dat de politiek en daardoor ook de RUG zich momenteel teveel richten op het rendement. ‘Het manifest dat de studenten geschreven hebben, is daarover zeker sympathiek. Door te veel in termen van rendement te denken, komt de kwaliteit onder druk te staan en worden diploma’s wellicht minder waard. Dat moeten we zien te voorkomen.’

Op dat gebied mag er dus best meer discussie komen. Maar de eisen van de studenten ziet hij niet als het radicale vliegwiel waardoor het onderwijs gaat veranderen, zoals dat in de jaren zestig wel gebeurde. ‘Dit lijkt voornamelijk een middel om de aandacht te trekken’, zegt Beijer.

De Universiteit van Amsterdam heeft dinsdag een kortgeding tegen de studenten aangespannen wegens huisvredebreuk. De actievoerders moeten donderdag voor de rechter verschijnen.

18-02-2015