Tentamens belanden in afvalbak

De tentamens van twee informaticastudenten zijn spoorloos verdwenen. Universitair hoofddocent Michael Wilkinson Intelligent Systems snapt er niets van. 

Ze verdwenen ergens tussen de tentamenhal en zijn kamer. Wilkinson heeft op z’n kop in alle oud-papierbakken gehangen en vroeg andere docenten  – die op hetzelfde moment een tentamen in de hal afnamen – hetzelfde te doen. Maar hij vond de verdwenen antwoordformulieren niet terug.

Weggegooid

Eén van de surveillanten – Wilkinson was zelf niet bij het tentamen – of iemand van het Education Support Center (ESC) moet ze zijn kwijtgeraakt. Weggegooid, denkt Wilkinson. Tot overmaat van ramp verdween ook de presentielijst van het tentamen. ‘Ik kon dus niet controleren of het aantal tentamens op mijn bureau overeen kwam met het aantal aanwezigen op de lijst’, zegt Wilkinson. ‘Dat er twee tentamens ontbraken, werd pas laat duidelijk.’

Voor de twee studenten kwam het goed. Nadat zij aan de bel trokken, omdat zij hun cijfer misten, kregen ze een mondeling. ‘Heel vervelend voor ze. Voor hen en mij betekende het meer werk. Ik ben er erg van geschrokken. Als student en universitair hoofddocent heb ik dit nog nooit meegemaakt.’

Geen duidelijk aanspreekpunt

Dat er zomaar tentamens kunnen verdwijnen, heeft volgens de docent te maken met wisselingen van medewerkers en onduidelijkheden binnen het ESC. ‘De afstand tot de werkvloer is veel groter geworden. Vroeger zat mijn eigen student-assistent bij de tentamens. Die bracht de tentamens na afloop bij mij of het onderwijsbureau. We kenden elkaar allemaal. Maar met de komst van het ESC is er geen duidelijk aanspreekpunt meer.’

Volgens Wilkinson zijn de procedures binnen het ESC na dit incident aangescherpt. ‘Zodat dit nooit meer gebeurt. Bovendien hang ik niet graag voor een tweede keer op m’n kop in de papierbak.’

Gelukje

Die actie bracht twee andere studenten nog een gelukje. ‘De helden hadden hun antwoorden deels op het vragenformulier geschreven’, zegt Wilkinson. ‘Terwijl voor aanvang van het tentamen werd omgeroepen dat dat absoluut niet de bedoeling is. De vragenformulieren verdwijnen na het tentamen wél vrijwel direct in de papierbak. Zo ook deze twee. Mazzel voor ze, dat ik die twee formulieren wel uit de bak wist te vissen.’

16-01-2014