UB overweegt bezorgservice

De UB overweegt een boeken-bezorgservice voor medewerkers, als de binnenstadsbibliotheken straks worden samengevoegd in de centrale UB.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen had hierom gevraagd. De sociale faculteit is de enige van de binnenstadsfaculteiten die nog niet akkoord is met de verhuizing van de bibliotheek naar de UB. Als voorwaarde stelt de faculteit dat de dienstverlening ‘optimaal moet blijven’. ‘Dus dat studenten en werknemers hier bij een balie boeken kunnen aanvragen, die dan vanuit de UB hier bezorgd worden’, zegt biliothecaris Rienk Withaar van GMW.

Rechtlijnig

Hoofd van de UB Marjolein Nieboer bevestigt dat die voorwaarde is gesteld. En ook dat er nog steeds over wordt gesproken. Voor studenten is er geen sprake van, maar voor werknemers is het nog onderdeel van de gesprekken. Daarin moeten we echter wel rechtlijnig zijn tegenover andere bibliotheken.’ Nieboer wil voor de zomer 2014 een beslissing hebben genomen.

14-10-2013