Hbo’ers weren uit UB kan niet

Hbo-ers weren in de UB kan niet zolang er geen vergelijkbaar alternatief is. Dat zegt Gerjan van der Laan, zelf hbo'er. Onlangs klaagden RUG-studenten in de UK over het feit dat er veel teveel hbo'ers in de UB zitten.

De discussie rondom het al dan niet weren van hbo-ers is inmiddels weer opgelaaid en houdt onze Hanzestudenten bezig. De Hanze Studentenbelangen Vereniging erkent en herkent dat er weinig ruimte is in de UB, maar vindt het weren van de hbo-ers geen oplossing.

UB is visitekaartje

Als eerste ziet het College van Bestuur van de RUG de UB deels als een visitekaartje voor de universiteit om scholieren te laten zien hoe je bij de RUG kunt studeren. Wij vinden dat de UB gezien moet worden als noodzaak om goed te kunnen studeren. Mocht de UB om wat voor reden wegvallen, dan is er geen fatsoenlijke plek meer om te kunnen studeren in Groningen!

Op dit moment ligt de vraag bij het UB-bestuur om een onderzoek te doen naar het toegangsbeleid en dan met name tijdens de tentamenperiodes. Wij weten dat er tijdens tentamenperiodes weinig ruimte is in de UB. Maar door hbo-ers te weren kunnen Hanzestudenten ook niet studeren voor hun tentamens.

Mediatheek veel te klein

Momenteel zijn de faciliteiten voor Hanzestudenten om goed te kunnen studeren niet te vergelijken met de faciliteiten als de UB. In de Van Olst Toren op de Zernikecampus zit een mediatheek, die niet te vergelijken is met de universiteitsbibliotheek. De mediatheek is veel te klein, is niet nabij het centrum en heeft zeer beperkte openingstijden.

Mocht de RUG van plan zijn om het toegangsbeleid aan te passen en daarmee hbo-ers te weren, dan zou er eerst een vergelijkbaar alternatief moeten worden aangeboden door de Hanzehogeschool. Een locatie met meer studeerplekken, in het centrum en met ruime openingstijden, daar pleit de Hanze Studentenbelangen Vereniging voor!

 

Gerjan van der Laan is vicefractievoorzitter van de Hanze Studentenbelangen Vereniging

 

27-02-2014