De tango van de werkdruk

De werkdruk binnen de universiteit wordt te hoog, met dank aan quickscans, onderwijsjaargesprekken, vakevaluaties, jaarverslagen etc.  Dat moet afgelopen zijn, vinden medewerkers Olaf Scholten en Antoon De Baets. Want ze worden zombies.

Kent u de tango van de man die zijn verleden niet kon vergeten? Neen? Jammer, want daar lijkt de  houding van ons College van Bestuur heel sterk op. Waarom dan? In de notitie over het Kwaliteitszorgprotocol Onderwijs, deze week in de Universiteitsraad besproken, krijgt het personeel er weer veel werk bij. Want er komen, wij sommen op, quickscans, onderwijsjaargesprekken, vakevaluaties bij de R&O-gesprekken, jaarverslagen en toetsevaluaties voor examencommissies.

In juni kregen we al de notitie Toetsbeleid langs. Ook toen werd ons heel wat extra werk aangezegd: meer herkansen voor studenten in de zomer, meer reparatieopdrachten voor gezakten, en het nakijken van concepttentamens door docenten die niet bij het vak betrokken zijn.

Obsessie

Ziet u wat hier gebeurt? Elke notitie stapelt tijdverslindende voorstellen op elkaar. En alle notities samen stapelen heel veel tijdverslindende voorstellen op elkaar. Het college heeft maar één obsessie: stapel de voorstellen op, dan komt het goed. Maar niemand maakt achteraf al die voorstellen weer slank en lean. Het personeel is alleen geïnteresseerd in energiezuinige voorstellen: voorstellen die de kwaliteit verhogen én de werkdruk verminderen. Elk voorstel zou standaard het certificaat “energiezuinig” moeten verdienen voor het ook maar één seconde serieus wordt overwogen.

Vers geld

Als oplossing voor de werkdruk, zo bleek ook vandaag weer wordt ons het sociaal leenstelsel voorgehouden. Het College neemt aan dat het sociaal leenstelsel snel wordt ingevoerd. Het College neemt aan dat het geld dat ermee uitgespaard wordt aan de universiteit toevloeit. Het College neemt aan dat met dat verse geld nieuw personeel wordt aangetrokken. Het College neemt aan dat daardoor de werkdruk zal afnemen. Dat zijn wel érg veel aannames.

Roer moet om

We zien veel liever dat de werkdruk nu direct wordt aangepakt. In juni nog verzochten we het College, niet voor het eerst, om een notitie met de feiten over de werkdruk—die wilde het niet toezeggen. De redenering erachter was opmerkelijk: het College is wel nieuwsgierig naar precieze gegevens over de verhouding onderzoek/onderwijs en de verhouding staf/student. Maar het betwijfelt of de faculteiten die gegevens wel willen afstaan. College, verdapper u en zorg dat die notitie er komt! Het roer moet om.

Zombies

College, uw personeel verandert stilaan in zombies en u ziet het niet. College, u zingt hetzelfde liedje van altijd. College, uw liedje lijkt op de tango van de man die zijn verleden niet kon vergeten.

Olaf Scholten en Antoon De Baets zijn leden van de personeelsfractie van de universiteitsraad

 

29-09-2014