‘Stop de kaalslag van het talenonderwijs’

De reorganisatie van de talenstudies aan de RUG is desastreus voor het Nederlandse opleidingsaanbod. Dat zegt Esther Crabbendam van het Platform Talenstudies. Het platform roept universiteiten op om samen te werken.

‘Het Platform Talenstudies is geschokt over de uitholling van het talenonderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar volgens het gisteren bekendgemaakte reorganisatieplan 33 van de 56 voltijdbanen verdwijnen. Drie leerstoelen verdwijnen en onderwijs in het Fins, Noors, Deens en Hongaars wordt geheel afgeschaft. Het Platform vraagt alle letteren-faculteiten in Nederland om samen de positie van de talenstudies te waarborgen.

Met het besluit om studies af te schaffen die anders in het Nederlandse taalgebied te vinden zijn, laat de Rijksuniversiteit zien niet met haar wetenschappelijke verantwoordelijkheid om te kunnen gaan. Dat met het geld dat wordt bespaard door het opheffen van goede en unieke opleidingen de RUG meer dan 1,6 miljoen euro steekt in projectjes als het ontwikkelen van digitale toetsbanken en een bacheloropleiding ‘Journalistiek en media’ is te gek voor woorden.

De reorganisatieplannen betekenen niet alleen de doodslag voor de opleidingen Fins, Noors, Deens en Hongaars. De opleidingen Zweeds, Russisch en Italiaans verliezen allen een leerstoel. De enige hoogleraren Zweeds en Finoegrisch in Nederland worden ontslagen. Eerder werden de opleidingen Roemeens en Portugees al in respectievelijk Amsterdam en Utrecht afgeschaft.

Wij roepen de universiteiten op om de kaalslag te stoppen. Onderling commitment van alle universiteiten is nodig om de unieke opleidingen staande te houden. De tijd dat het eigen kortetermijnbelang van elke bestuurder doorslaggevend is voor het voortbestaan van een opleiding, moet voorbij zijn. Wij denken graag mee over nieuwe mogelijkheden om onderlinge samenwerking te verbeteren. Nu bepaalt enkel de instroom van studenten het voortbestaan van onderzoeksgebieden en is deze dus afhankelijk van de keuze van achttienjarige scholieren.

Het afschaffen van de opleidingen is in strijd met de recent gemaakte prestatieafspraken met het ministerie van OCW. Daarnaast is de motivatie van het ontslaan van personeel volledig gebaseerd op oude cijfers, terwijl na een eerdere reorganisatie de docenten inmiddels voor veel grotere groepen studenten staan. Niet alleen het onderwijsaanbod verdwijnt, maar ook de leerstoelen van verschillende specialismen, wat zorgt voor grote gaten in het Nederlandse onderzoeksveld. Ondanks eerdere afspraken, zoals het Convenant Letteren 2000+, is er geen onderling overleg tussen universiteiten over de gezamenlijke verantwoordelijkheid die universiteiten hebben voor het onderwijsaanbod in Nederland en worden gemaakte afspraken niet nagekomen.’

Esther Crabbendam is lid van het Platform Talenstudies, dat zich inzet voor het verbeteren van taal- en cultuurstudies in het Nederlands hoger onderwijs.

 

10-04-2013