Bèta’s bezorgd over herindeling faculteit

De Faculteit Wis- en Natuurkunde staat aan de vooravond van een herindeling. Dat moet, om slagvaardiger te kunnen opereren en meer subsidies binnen te halen. Maar het wetenschappelijk personeel is ongerust.

De prestaties moeten omhoog en de faculteit moet meer nationale en internationale subsidies verwerven. Want zoals het nu gaat, is het niet goed genoeg, legt decaan Jasper Knoester uit. ‘We doen het niet overal slecht’, zegt hij, ‘maar het aantal Spinozapremies is laag. Ook het aantal advanced ERC grants – prestigieuze Europese subsidies voor ervaren onderzoekers – kan beter.’

Ook is Groningen niet vaak genoeg voortrekker bij grote onderzoeksverbanden. ‘Daar maken wij ons als bestuur zorgen over.’

Daarom wil het faculteitsbestuur vanaf 2015 het aantal van dertien onderzoeksinstituten omlaag brengen. ‘Door samenvoegingen’, zegt Knoester nadrukkelijk.

Wissewasje

De instituten krijgen dan meer te zeggen over de besteding van de middelen. ‘Ze hoeven niet voor elk wissewasje naar het bestuur. Met kleine instituten is dat lastiger. Door hun lage financiele buffer lopen ze een te groot risico’, denkt Knoester. ‘Bovendien hebben ze minder mogelijkheden zich te profileren.’

Voor het wetenschappelijk personeel is nog veel onduidelijk. ‘Via via heb ik iets gehoord, maar over concrete en betrouwbare informatie beschik ik niet’, zegt hoogleraar informatica Nicolai Petkov en lid van de faculteitsraad.

Hij wil dat het personeel directer betrokken is bij de voorbereiding. ‘Wetenschappers weten zelf het beste met wie ze kunnen en willen samenwerken, en in welke vorm. Je moet gebruik maken van de expertise die je in huis hebt.’

Bovendien gelooft hij dat kleine instituten ook belangrijke voordelen hebben. ‘Grootte en coherentie van instituten staan op gespannen voet.’

Hiërarchisch

Ook uhd Tjeerd Andringa van artificiële intelligentie, ergert zich aan de hiërarchische werkmethode. ‘Alleen de formele organisatie telt en het functioneren daarvan wordt gereduceerd tot “kengetallen”. Het bestaansrecht van de organisatie – goed opgeleide intellectuelen en werkelijke wetenschappelijke vernieuwingen – zijn nou net dingen die je op die manier niet kunt meten’, zegt hij.

Wat hem betreft gebruikt het bestuur de expertise uit de faculteit niet genoeg. ‘Zo weet je zeker dat je de betrokkenheid verlaagt en het bureaucratisch gehalte verhoogt.’

Maar volgens Knoester is het niet mogelijk op dit moment meer mensen bij de herindeling te betrekken. ‘We hebben 700 vaste fte’s, we kunnen gewoon niet met iedereen afzonderlijk praten.’

Brainstorm

Het bestuur overlegt daarom regelmatig met de directeuren en met de faculteitsraad, waar ook onderzoekers inzitten. Knoester: ‘Zij kunnen hun medewerkers of collega’s vervolgens verder informeren.’

Bovendien is het plan nog niet klaar. Het FWN-bestuur houdt op 27 juni een brainstormdag met alle directeuren van de verschillende onderzoeksinstituten. Niet alleen de herindeling komt dan aan de orde, maar ook ‘de filosofie’ erachter. ‘Wat drijft de faculteit, waarom zijn we er, en waar willen we naar toe?’

 

20-06-2013