Bibliotheken samen: geen gedwongen ontslagen

De bibliotheken van de RUG gaan over de kop. Ze worden samengevoegd en de organisatie wordt opnieuw ingedeeld. Er vallen geen gedwongen ontslagen.

De bibliotheekorganisatie moet flink krimpen. ‘Dat kan zonder gedwongen ontslagen, als we bereid zijn onze bakens te verzetten’, schrijft bibliothecaris Marjolein Nieboer in een conceptplan aan haar medewerkers. Officieel is het geen reorganisatie, maar het resultaat is hetzelfde. Er worden veel veranderingen doorgevoerd, die soms ingrijpende gevolgen hebben voor het personeel.

De UB moet structureel ruim 600.000 euro bezuinigen. Dat daarom de facultaire bibliotheken moeten verdwijnen is al langer bekend. Uiteindelijk blijven er – als alles volgens plan verloopt – drie locaties over: binnenstad (UB en UMCG) en Zernike. Alle faculteiten hebben inmiddels toegezegd mee te werken. De ‘inhuizing’ van de bibliotheken zal tot 2016 duren. Alleen Gedrags- en Maatschappijwetenschappen besluit later, onder meer omdat de faculteit bang is dat het Heijmansgebouw anders z’n centrale functie verliest.

Grote druk

In het conceptplan zet Nieboer uiteen welke veranderingen de organisatie te wachten staan. ‘De financiële druk is groot. We moeten alle posities bekijken. Welke vernieuwing is nodig? Waar kunnen we krimp verwachten?’, zegt ze. Digitalisering en profilering staan centraal.

De vernieuwde bibliotheek wordt opgedeeld in drie sectoren: Publieksdiensten (ondersteuning van onderwijs en onderzoek), Backoffice (verantwoordelijk voor het beheer van collecties) en Erfgoed. De laatste – met een nieuw sectorhoofd waar ook het universiteitsmuseum onder gaat vallen – moet de collecties van de RUG onder het stof vandaan halen en weer zichtbaar maken. ‘Exposure is het toverwoord’, aldus de bibliothecaris.

Personeel

Er vallen geen gedwongen ontslagen, maar de bibliotheek huurt straks wel minder werkstudenten in. Een nieuwe werktijdenregeling voor het vaste personeel moet dat opvangen. ‘De toenemende moeite die het kost om de huidige dienstroosters met medewerking van de medewerkers op te stellen, maken een andere aanpak van de werktijden noodzakelijk’, staat in het plan.

De UB moet ook vaker en langer open, een uitdrukkelijke wens van het universiteitsbestuur nu er meer druk ligt op studiesucces. En dat vraagt meer flexibiliteit van het personeel. ‘Dat is een uitdaging,’ geeft Nieboer toe. ‘Mensen zijn hier jaren geleden aangesteld. En nu verwachten we dat ze op andere plekken gaan werken en soms een uur extra werken. Soms betekent dat ’s avonds doordeweeks tot 20 uur. Dat vinden ze wel een verandering. Het moet te combineren zijn met gezinsleven en hobby. Maar we gaan nu eerst kijken waar we het over hebben. Hoe vaak mensen aan de beurt zijn.’

Minder banen

Leidinggevende, werkplek en werktijd kunnen veranderen. Maar het salaris zal niet worden verlaagd. In 2014 moeten alle medewerkers precies weten waar ze aan toe zijn. ‘Dan weet iedereen wat z’n positie is. Ook de mensen die pas over een paar jaar naar de UB verhuizen. Het is belangrijk dat ze begrijpen dat de tijden zijn veranderd en we nu gaan ingrijpen.’

Door natuurlijk verloop verdwijnt 9,4 fte in de komende jaren. Welke functies precies worden geschrapt of aangepast staat in het Functieplan, dat begin juli verschijnt.

14-05-2013