Demonstratie tegen leenstelsel

Een kleine 120 studenten hebben vanmiddag geprotesteerd tegen het leenstelsel. Mosterd na de maaltijd? Zij vinden van niet.

Met toeters, fluitjes en megafoons liepen de studenten door de binnenstad. De meesten met SP-borden, geen wonder want ROOD, de jongerenclub van de SP had de demonstratie georganiseerd, samen met de Groninger Studentenbond. Ze scandeerden leuzen als ‘laat studeren niet alleen voor de rijken zijn.’ Winkeliers kwamen hun zaak uitgesneld om te kijken waar dat lawaai vandaan kwam.

‘Het gaat om meer dan geld’

De tocht begon bij het Academiegebouw en eindigde op de Ossenmarkt. Daar sprak Paul Ulenbelt, Tweede Kamerlid voor de SP, de studenten toe. Motto: weg met het sociaal leenstelsel. ‘Het gaat om meer dan geld, studeren betekent zelfontplooiing, dat moet voor iedereen beschikbaar blijven.’

Heeft demonstreren nog zin, nu de kogel al ongeveer door de kerk is? ‘Ja’, zeggen ze bij ROOD. ‘De kamer mag dan akkoord zijn gegaan, het is allemaal nog niet definitief en met deze lokale demonstraties hopen we landelijk iets te veroorzaken.’

UK redacteur Tjeerd was bij de demonstratie en UKtv volgde hem. Zie hier zijn verslag:

20-06-2014