Fries wil in Google Translate

De opleiding Fries organiseert eind deze maand de 'Fryske Google Translate Dei’. De opleiding wil dat de taal wordt opgenomen in het online vertaalsysteem van Google.

Samen met Taalburo Popkema gaan studenten en docenten van de opleiding op 26 september zoveel mogelijk Engels in het Fries vertalen, met de bedoeling om het Fries beschikbaar te maken voor Google Translate.

‘Vooral voor kleine talen als het Fries is het van groot belang om over dergelijke digitale middelen te beschikken’, zegt universitair docent Willem Visser. De actie is onderdeel van de actieweek van de provincie Friesland om Fries op Google Translate te krijgen. De provincie denkt dat de taal een grotere kans van overleven heeft als het aanwezig is op Facebook, Google Translate of Wikipedia.

De vertaaldag wordt georganiseerd in het Harmoniegebouw. Tot nu toe zijn nog maar een paar minderheidstalen op Google Translate te vinden, zoals het Baskisch, Catalaans en Welsh.

16-09-2015