Strengere eisen voor master bewegings- wetenschappen

Bewegingswetenschappen wil van de Engelstalige master human movement sciences and sport sciences een topmaster maken voor excellente studenten.


Vanaf volgend jaar is de opleiding alleen nog toegankelijk voor studenten die gemiddeld een 7 of hoger scoren. Maximaal vijftien studenten per jaar kunnen straks de tweejarige masteropleiding volgen.

Human movement sciences is een van de masteropleidingen waar de RUG gaat selecteren aan de poort. Aspirant-studenten moeten straks een relevante bachelor of master hebben gevolgd, zoals bewegingswetenschappen, sportwetenschappen of psychologie. Daarnaast moeten ze gemiddeld een 7 staan, talent hebben voor wetenschappelijk onderzoek, voldoende kennis hebben van de Engelse taal, hun aanmelding motiveren in een brief en twee aanbevelingsbrieven overhandigen.

Andere faculteiten

De RUG kan op basis van de wet Kwaliteit in Verscheidenheid de toegankelijkheid tot de voormalige doorstroommasters beperken. Naast bewegingswetenschappen willen ook de faculteiten Economie & Bedrijfskunde (FEB) en Wiskunde & Natuurwetenschappen (FWN) strengere eisen invoeren voor masteropleidingen.

FEB wil de selectie bij een aantal masters starten in 2017. FWN gaat vanaf 2018 selecteren bij alle masteropleidingen behalve biologie en astronomie. Om welke opleidingen het precies gaat en welke criteria daar gaan gelden, wordt pas over een jaar duidelijk.

 

Update:

Reden van de invoering van de strengere eisen is de oprichting van een nieuwe master. Bewegingswetenschappen krijgt volgend jaar een 1-jarige master, waarin bachelorstudenten kunnen doorstromen. Daarnaast komen twee 2-jarige topmasters, met elk plek voor vijftien studenten.

Update 2:

Het besluit is inmiddels  uitgesteld, omdat de alternatieve master voor studenten die de selectie niet halen, nog niet is goedgekeurd. Het plan is daarmee met een jaar uitgesteld.

15-09-2015