Geen bestuursbeurs meer voor Studentenbond

De Groninger Studentenbond (GSb) krijgt volgend jaar geen bestuursbeurzen. De vereniging voldoet niet meer aan de regels van het RUG-fonds.

Dat staat in het advies van het CUOS, de organisatie die voor de RUG checkt of studentenorganisaties wel in aanmerking komen voor toekenning van bestuursbeurzen op grond van de Regeling Profileringsfonds 2015 – 2018.

Het CUOS heeft alle aanvragen van de verschillende studentenorganisaties gecontroleerd en begin maart een advies naar het universiteitsbestuur gestuurd. Dat advies is door het universiteitsbestuur overgenomen, en wordt donderdag in de universiteitsraad besproken.

Niet voldoende leden

bestuurgezochtposterElf van de twaalf organisaties die al beurzen kregen, komen ook nu weer in aanmerking. Enige uitzondering is de GSb. ‘De vereniging heeft 82 leden die ingeschreven staan bij de RUG en zes bij de Hanzehogeschool. Hierdoor voldoet de vereniging niet aan de minimumeis van 100 leden’, luidt het oordeel. Ook kunnen niet-studenten in het bestuur plaatsnemen van de GSb, en dat is tegen de regels van het fonds.

Eerder kreeg de Studentenbond – die zich inzet voor de belangen van studenten in Groningen – nog 15 bestuursmaanden, een geldbedrag bedoeld als compensatie voor de te verwachten studievertraging die iemand oploopt door bestuurswerkzaamheden. De hoogte van de beurs is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de bestuurder, en is gelijk aan een maand basisbeurs, met daarbij een eventuele aanvullende beurs en de zogenaamde bestuursvergoeding.

Herkansing

Om hoeveel geld het precies gaat wil GSb-woordvoerder Ewoud Vuuregge niet zeggen. Ervan uitgaande dat de bestuursleden niet meer thuis wonen, gaat het om minimaal 6000 euro per jaar.

‘Ik wil er nu niet op ingaan, maar het is inderdaad zo dat we ons bestuur geen volledige zekerheid kunnen geven dat ze volgend jaar een beurs krijgen’, zegt Vuuregge. De vereniging kan in oktober nog in de herkansing, zegt Vuuregge. ‘Daar hebben we veel vertrouwen in, we gaan ervan uit dat we het halen.’

Mocht dat niet lukken, dan kan de vereniging volgend jaar weer een aanvraag indienen om opnieuw in de regeling voor bestuursbeurzen te worden opgenomen.

 

Update: Volgens de GSb is het probleem met de statuten inmiddels opgelost. CUOS zou een oude versie van de statuten hebben gebruikt. Niet-studenten kunnen niet in het bestuur plaatsnemen.

17-03-2015