‘Geen nieuwe prestatieafspraken’

De RUG wil geen prestatieafspraken meer maken met onderwijsminister Bussemaker, zegt bestuurder Sibrand Poppema.

Universiteitenvereniging VSNU liet eerder al weten geen nieuwe afspraken met de overheid te willen maken. De RUG staat daar volledig achter. ‘We zullen ons tot het uiterste verzetten’, zegt Poppema.

Het ministerie van onderwijs sprak in 2012 met de universiteiten af dat zeven procent van de overheidsfinanciering (van in totaal 325 miljoen) afhankelijk is van onder meer de onderwijskwaliteit en het studiesucces. De RUG maakte vooral de afspraak dat de studieresultaten worden verbeterd. Onder meer door een hoger bindend studieadvies, meer excellent onderwijs en learning-community’s.

Eigen doelen

Eind dit jaar eindigt de proef. Poppema denkt er niet aan om dan opnieuw afspraken te maken. ‘We gaan het sowieso niet eerder over nieuwe afspraken hebben, voordat de huidige zijn geëvalueerd’, zegt hij. ‘Maar in Amsterdam en ook in Groningen ging het de afgelopen maanden nu juist over dit soort afspraken en het rendementsdenken.’

De RUG formuleert liever z’n eigen doelen in het strategisch plan dat onlangs is besproken in de universiteitsraad. Daarin spreekt de universiteit onder meer over internationalisering, verbeterde it-infrastructuur, investeren in fundamenteel onderzoek, learning-community’s en het activeren van studenten. ‘Dat zijn afspraken waar we onszelf aan houden’, zegt Poppema.

16-12-2015