GSb begint onderzoeksbureau

De Groninger Studentenbond (GSb) begint in januari een onderzoeksbureau om studentenproblemen beter in kaart te brengen.

De bond heeft al een Juridisch Steunpunt en Huurteam dat studenten adviseert bij huurproblemen en klachten over studiefinanciering en onderwijs. Maar daarmee behandelt het slechts het topje van de ijsberg, aldus de GSb.

Huisjesmelkers

‘We krijgen veel klachten binnen van studenten over bijvoorbeeld bemiddelingsbureaus, huisjesmelkers en examencommissies. Door onderzoek te doen naar specifieke studentenklachten in Groningen kunnen we de oorzaken van problemen aan het licht brengen en zo studenten beter helpen’, reageert Leon Maas van de bond.

Het bureau zal door het spreken van studenten en het opzetten van enquêtes onderzoek doen naar problemen bij huisvesting, onderwijs en openbaar vervoer.

12-11-2013