Kleine verenigingen zijn de pineut

De RUG verhoogt de subsidiedrempel voor studieverenigingen. Alleen besturen van verenigingen met minimaal tweehonderd leden komen nog in aanmerking voor een beurs.

Het aantal studieverenigingen aan de RUG neemt toe, terwijl de pot met geld voor bestuursbeurzen niet groeit. En dus moet er worden ingegrepen, vindt het universiteitsbestuur. Het resultaat is een verhoging van de ledendrempel van 150 naar tweehonderd. Verenigingen onder die grens vallen buiten de boot.

Niet eerlijk, meent Lijst Calimero. Blijft de drempel zoals hij was, dan zouden de besturen van de verenigingen van economie & bedrijfskunde, wiskunde & natuurwetenschappen, rechten en letteren allemaal een beetje moeten inleveren. Nu de ledengrens wordt verhoogd, zullen ‘verenigingen bij rechten en letteren daadwerkelijk afvallen’.

Saamhorigheid

Maar volgens rector magnificus Elmer Sterken is het wel gerechtvaardigd dat de kleinere verenigingen de klos zijn. ‘Het kan niet zo zijn dat als de studentenaantallen gelijk blijven, het aantal studieverenigingen groeit en dat dan ook de financiering moet toenemen’, zei hij in de universiteitsraad.

‘We moeten geen premie geven aan separatisme, we moeten saamhorigheid stimuleren. Dat pleit voor het ondersteunen van grotere verenigingen, en niet kleinere’, meent Sterken.

Studentenpartij SOG noemt de drempel een doekje voor het bloeden. De maatregel zorgt voor een besparing van 12.000 euro. ‘Dat is niet veel op een totale begroting van net iets onder de drie ton. Komen er meer bezuinigingen aan?’ wilde de partij weten.

CUOS-voorzitter Matthijs Katz, die de drempel met zijn bestuursgenoten heeft bedacht, erkent dat de drempel niet ideaal is. ‘Dit is niet een ideale oplossing, maar een manier om de druk van het fonds te halen. Wat ons betreft is dit een tijdelijke oplossing en we gaan ervan uit dat onze opvolgers met een veel werkbaarder model komen.’

Volgend jaar zal er daarom opnieuw worden gekeken naar de verdeling van de pot voor bestuursbeurzen. Of dat voor de kleine verenigingen positiever uitpakt, is nog niet te zeggen. ‘Ik kan het niet voorspellen. Ik weet niet wat m’n opvolgers gaan doen’, aldus Katz.

23-06-2016