Het Academiegebouw van de RUG

RUG ontslaat vier medewerkers vanwege fraude

De RUG ontslaat vier medewerkers naar aanleiding van de omvangrijke fraudezaak binnen haar muren. Voor zover bekend is er in de afgelopen zeven jaar voor ruim 1,1 miljoen euro verduisterd.

De universiteit wil vanwege de privacy van betrokkenen niet zeggen om welke personen het gaat. De medewerkers kunnen nog tot vrijdag in beroep gaan tegen het besluit. Volgens bronnen binnen de betrokken afdeling worden naast Hans G. zelf ook zijn secretaresse en leidinggevende ontslagen. Ook neemt de RUG afscheid van een medewerker van de telecomafdeling.

De RUG heeft bij de politie aangifte gedaan tegen de betrokken personeelsleden en bedrijven die de instelling hebben benadeeld. Naast de vier ontslagen, krijgt een medewerker voorwaardelijk ontslag en wordt een andere medewerker blijvend gekort in loon.

Aanleiding voor de ontslagen is het interne onderzoek dat Bureau Hoffmann in opdracht van de universiteit uitvoerde, nadat hoofd technisch beheer Hans G. in januari door de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) werd opgepakt. Hij wordt ervan verdacht tienduizenden euro’s per jaar te hebben aangenomen van verschillende installatiebedrijven in ruil voor klussen aan de RUG.

De RUG-manager vroeg volgens het Openbaar Ministerie (OM) aan installatie- en bouwbedrijven om hem buiten de officiële kanalen om geld toe te stoppen of gunsten te verlenen. Zo stonden zijn zoon en schoondochter op de loonlijst van een installatiebedrijf en werd hun salaris onterecht door de universiteit betaald.

Fraude

De opsporingsdienst kwam hoofd technisch beheer Hans G. op het spoor na het faillissement van een installatiebedrijf waarmee de universiteit samenwerkte.

Dat de universiteit door de FIOD op de hoogte werd gebracht en de fraude niet zelf ontdekte, is volgens het college van bestuur niet verwonderlijk. De RUG kon de fraude in de eigen administratie namelijk niet terugvinden. Degene die de klussen bestelde, voerde ook de controle uit. Er waren daardoor geen duidelijke aanwijzingen dat er iets mis was met de opdracht of factuur.

‘Je ziet het pas als je het door hebt’, reageert universiteitsbestuurder Sibrand Poppema. ‘Als mensen binnen en buiten de organisatie samenspannen is het heel lastig.’ Het universiteitsbestuur is teleurgesteld dat niemand vanuit de betrokken afdelingen de onrechtmatigheden heeft gemeld bij de vertrouwenspersoon. ‘Mensen zijn erg voorzichtig met meldingen over hun eigen leidinggevenden. Dat is een cultuuraspect dat moet worden aangepakt’, zegt Poppema.

Verder onderzoek

Het interne onderzoek van de universiteit gaat niet verder terug dan 2008, hoewel G. daar meer dan dertig jaar in dienst was. ‘Het is niet uit te sluiten dat er eerder gefraudeerd werd, maar van de FIOD en uit het eigen onderzoek hebben we geen aanwijzingen gevonden waaruit blijkt dat het noodzakelijk is om verder onderzoek te doen’, aldus RUG-bestuurder Jan de Jeu.

Volgens De Jeu is nog niet duidelijk hoeveel het interne onderzoek de universiteit gekost heeft. ‘We gaan zowel de schade als de kosten verhalen op de mensen die worden veroordeeld’, zegt de bestuurder. De universiteit kan nog niet precies opmaken hoe groot de schade is en baseert zich op het onderzoek van de FIOD. Volgens de dienst gaat hem om 1.141.661 euro.

De zaak van Hans G. wordt waarschijnlijk dit najaar inhoudelijk behandeld. Of de andere medewerkers ook voor de rechter moeten verschijnen is niet bekend.

Opgelucht

De medewerkers van de betrokken afdelingen van het facilitair bedrijf zijn dinsdagmiddag geïnformeerd over de voorgenomen ontslagen. Volgens De Jeu zijn ze opgelucht dat het onderzoek van Hoffmann is afgerond. ‘Iedereen vroeg zich af of er nog meer zou volgen en of er nieuwe aanwijzingen zouden worden gevonden. We hebben gezegd dat we het nu kunnen afsluiten en een aantal maatregelen gaan doorvoeren.’

De universiteit start als gevolg van de fraude een integriteitsprogramma. Ook wordt gewerkt aan de versterking van de controlefunctie. Er wordt nu consequent gecontroleerd of werk dat in rekening wordt gebracht ook daadwerkelijk is uitgevoerd.

28-06-2016