Korea Corner moet imago Korea bevorderen

Met een flinke donatie heeft Korea z’n eigen hoekje in de Universiteitsbibliotheek gekocht, om het imago van het land te bevorderen.

“Het is simpel, als iemand ons iets moois geeft, zeggen wij geen nee’, grapte UB-directrice Marjolein Nijboer donderdagmiddag tijdens de opening van de Korea Corner in de UB. Een ‘prachtige donatie’ van de Koreaanse ambassade en een schenking van honderden boeken, moet het voor studenten gemakkelijker maken om een stage in Korea te doen.

De Korea Corner staat symbool voor de connectie die de RUG afgelopen week is aangegaan met Pusan National University. ‘Op deze manier worden de mogelijkheden die er vanaf nu zijn, zichtbaar gemaakt,’ vertelt Tjalling Halberstma, directeur van het Centre for East Asian Studies Groningen (CEASG) aan de RUG. Voorheen konden studenten al studeren in Korea, maar door de overeenkomst kan er nu ook stage worden gelopen bij Koreaanse bedrijven en instellingen.

Kore Corner

Cadeaus

Het regende cadeaus na het tekenen van het contract. Een handgemaakte landkaart van Korea, bossen bloemen, het jubileumboek van het 400-jarige bestaan van de RUG. En een symbolisch stapeltje boeken dat voor de foto officieel overhandigd moest worden aan de RUG.

Mark Stokreef, research officer bij de Koreaanse ambassade in Den Haag, snapt de investering van Korea wel. ‘Het is allemaal ter bevordering van het Koreaanse imago hier in Nederland,’ legt hij uit. ‘Het is een vorm van publieke diplomatiek.’

Positieve PR

Ook Gijs Verhagen, student Nederlands recht en bestuur van SIB, ziet de Korean Corner als een vorm van positieve PR. ‘Het zijn de kleine dingetjes die mensen overhalen om ergens te gaan studeren en zo’n Korea Corner kan daaraan bijdragen.’

Korea Corner

Volgens Jiwon Lee, uitwisselingsstudent uit Korea, is het in Korea ook populair om aan de RUG te gaan studeren. De RUG is ‘famous’ in Korea, legt Lee uit. Veel vrienden van haar zouden ook wel aan de RUG willen studeren: ‘It’s well located and you’re good at English.’

De Koreaanse vlag wapperde de laatste paar dagen voor het Academiegebouw. ‘Een lange reis begint met een enkele stap. We hebben deze week verschillende vervolgstappen kunnen nemen,’ zegt Halbertsma.

Er kunnen vanaf nu zes studenten per jaar stage lopen in Korea.

20-12-2014