Letteren: ‘Geen reden tot paniek’

Er is geen reden tot paniek, schrijft het bestuur van letteren aan haar studenten en medewerkers in een mail over de financiële problemen van de faculteit.

De financiële situatie is zeker ernstig, schrijft faculteitsbestuurder Gerry Wakker in de mail. Maar volgens Wakker is er ‘geen reden tot paniek’.

Als de kosten binnen de perken blijven, zal de faculteit in 2016 een sluitende begroting presenteren. ‘Maar daarvoor zijn alle reserves nodig.’ Vanaf 2017 gaat het snel minder, dan is er jaarlijks een tekort van twee miljoen euro. Als er geen maatregelen worden genomen, loopt dat tekort op tot een bedrag van 7,8 miljoen in 2019.

Meer studenten

De financiële problemen hangen samen met het verdeelmodel van de RUG, ‘waardoor letteren per student minder budget beschikbaar heeft’, aldus Wakker. Ook vermeldt de bestuurder dat de kosten bij haar faculteit voor de baten uitgaan. ‘Een stijgend aantal ingeschrevenen, terwijl diploma’s en promoties zich pas met twee jaar vertraging vertalen in hogere inkomsten.’

Volgens het faculteitsbestuur is het van belang dat er meer studenten komen, maar dat studenten ook op tijd afstuderen. ‘De inzet van alle medewerkers is hiervoor van groot belang, en ook concrete maatregelen zoals de herziening van het minorenbeleid en de voorgenomen masterprofilering zullen moeten bijdragen aan een beter financieel perspectief’, aldus Wakker.

Op 16 oktober bespreekt het faculteitsbestuur de begroting met het universiteitsbestuur.

16-09-2015