Letteren in financieel zwaar weer

Het gaat nog steeds niet goed met letteren. De faculteit duikt opnieuw flink in de rode cijfers.

Als er niet snel maatregelen worden genomen, eindigt de faculteit in 2019 met exploitatietekorten van 7,8 miljoen euro. En dat is onaanvaardbaar, schrijft het faculteitsbestuur in de nieuwe begroting. ‘De resultaten tonen onverbloemd aan dat de financiële positie van de faculteit meer dan benauwd is.’

Vorig jaar werd al duidelijk dat de faculteit drie jaar lang in de min zou staan. Toen werd nog uitgegaan van tekorten van enkele tonnen, en een positief saldo in 2018. Maar dat valt tegen, de begrote tekorten lopen nu in de miljoenen.

Het bestuur laat zich nog niet uit over welke maatregelen precies genomen moeten worden om de faculteit er weer bovenop te helpen. De begroting wordt vooral gezien als ‘aanzet voor een diepgaande bezinning’.

Oneerlijke verdeling

Wel vertelt het bestuur waar het niet goed gaat. Onder andere de daling van het aandeel van letteren in het RUG-verdeelmodel – de verdeling van de rijksbijdrage onder de faculteiten – speelt de faculteit parten.

‘Wederom stellen we vast dat het [geldende] verdeelmodel van de RUG geen recht doet aan de aard en omvang van de faculteit, met opleidingen met kleine en grote aantallen studenten, soms sterk fluctuerende instroom, intensievere onderwijsvormen en deels relatief dure opleidingen’, schrijft het bestuur.

Een andere verdeling zal echter moeilijk worden. Want als letteren meer krijgt, krijgen andere faculteiten minder.

Niet-bekostigde studenten

Een ander groot probleem is het aantal niet-bekostigde studenten. 40 procent van de letterenstudenten studeert niet nominaal, met als consequentie dat de faculteit zelf geld moet bijleggen om ze onderwijs te geven. De faculteit wil het aantal niet-bekostigde studenten terugdringen, door op te leggen dat studenten zich mogen inschrijven voor maximaal 60 studiepunten aan vakken.

Minder masteropleiding

Letteren hoopt al jaren uit de rode cijfers te komen door meer studenten te trekken, met onder andere de brede bachelor Europese talen & culturen en de nieuwe opleiding mediastudies. Maar het binnenhalen van studenten alleen, blijkt niet meer voldoende om de faculteit financieel gezond te maken. Het onderwijs moet ook efficiënter worden georganiseerd, denkt het faculteitsbestuur.

‘Duidelijk is dat het aantal masterstudenten en masterdiploma’s fors omhoog moet’, zegt het bestuur. De faculteit loopt inkomsten mis omdat te weinig studenten kiezen voor een masteropleiding in Groningen en wil daarom het aanbod aan masteropleidingen beperken, en meer studenten trekken door betere werving en verdere profilering van de opleidingen.

Goedkope promovendi

Ook wil de faculteit meedoen aan het experiment met promotiestudenten, om zo met relatief goedkope promovendi het aantal promoties per jaar aan te jagen.

Dat er snel iets moet gebeuren, staat volgens het faculteitsbestuur buiten kijf. Maar voor het zover is, moeten de maatregelen eerst zorgvuldig worden voorbereid. Faculteitsbestuurder Egon Dietrich wil daarom ook nog niet reageren. ‘De begroting bespreken we eerst in de overlegvergadering met de faculteitsraad.’

07-09-2015