Onderzoek naar imago gaswinning

De RUG gaat onderzoek doen naar de mening van 450 inwoners van de provincie Groningen over gaswinning.

In Noord-Groningen vinden geregeld aardbevingen plaats als gevolg van gaswinning. Het KNMI registreerde er dit jaar 110, en dat aantal zal volgens onderzoek alleen maar toenemen. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), verantwoordelijk voor de gaswinning, wil weten wat dat met het imago van het bedrijf doet.

De NAM heeft de RUG ingeschakeld om onafhankelijk onderzoek te doen naar wat de provinciebewoners van het bedrijf en gaswinning vinden. Ook moet het onderzoek inzicht geven in hoe inwoners de voordelen en risico’s van gaswinning beoordelen.

‘Ons doel is niet om het imago van de NAM op te vijzelen. Wel willen onderzoek doen naar de invloeden op beeldvorming’, zegt sociaal psycholoog Linda Steg.

Wetenschappelijk

Het onderzoek wordt weliswaar betaald door de NAM, maar dient ook een wetenschappelijk doel, benadrukt Steg. ‘Het is belangrijk om te weten hoe oordelen tot stand komen en welke factoren daarvan op invloed zijn. Het laat zien hoe zo goed mogelijk tegemoet kan worden gekomen aan de belangen en zorgen van mensen.’

Het onderzoek, dat begin november start, heeft een looptijd van vier jaar. Inwoners van verschillende gemeenten worden huis aan huis benaderd met de vraag of ze willen deelnemen aan de enquête. In dat jaar vullen ze drie keer een vragenlijst in, om zodoende meningen door de tijd te volgen. Steg: ‘Het is een onderwerp dat speelt. We hebben in de vragenlijst daarom bewust veel open ruimte gelaten zodat mensen hun eigen mening kunnen geven.’

30-10-2013