‘Pak wanpraktijken huisjesmelkers aan’

De SP wil dat de gemeente harder optreedt tegen de wanpraktijken van huisjesmelkers.

De partij wil dat huisbazen die meerdere malen te veel huur vragen of intimideren geen nieuwe verhuurvergunningen in de stad meer kunnen krijgen. ‘Vastgoedbazen in Groningen vragen geregeld te hoge huurprijzen, onderhouden panden soms zo slecht dat de veiligheid van huurders op het spel staat en gaan zelfs over tot intimidatie wanneer huurders hun recht willen halen’, aldus SP-raadslid Mechteld van Duin.

Meldpunt

Vanavond praat de commissie Ruimte en Wonen van de gemeenteraad over het initiatiefvoorstel van de partij. De fractie wil dat er een meldpunt komt waar huurders kunnen klagen over huisbazen die bijvoorbeeld achterstallig onderhoud niet aanpakken.

Van Duin: ‘Op dit moment komen klachten voornamelijk bij studentenorganisaties binnen die jongeren met huurconflicten bijstaan. De gemeente heeft zelf onvoldoende zicht op misstanden bij kamerverhuur om tot actie over te kunnen gaan. Met een meldpunt kunnen we dossiers opbouwen zodat er maatregelen getroffen kunnen worden tegen malafide huisjesmelkers.’

Als er geregeld klachten komen over huisbazen moet de gemeente dwangsommen opleggen, boetes uitdelen of de panden over laten nemen door woningcorporaties, meent de SP.

06-04-2016