‘Pre-masterstudenten gelijk behandelen’

Studentenpartij SOG vindt dat pre-masterstudenten te veel betalen. Ze moeten net zo worden behandeld als reguliere studenten, vindt de partij. Maar dat feest gaat niet door.


Studenten die een pre-masterprogramma van maximaal 30 studiepunten volgen betalen evenveel als een reguliere student (maximaal 33 euro per studiepunt). Maar voor studenten die een programma volgen boven de 30 studiepunten gaat het collegegeldtarief opeens flink omhoog. Zij betalen het dubbele, namelijk 66 euro per studiepunt.

Vanaf 2017 gaan die tarieven volgens een wetsvoorstel omlaag, een pre-masterstudent betaalt dan niet meer dan een reguliere student. Maar daar hebben de pre-masterstudenten komend collegejaar niks aan. En dat vindt SOG niet eerlijk.

Dupe

‘We snappen dat pre-masterstudenten nog niet gefinancierd worden (door de overheid, red.) en dat de RUG wettelijk in zijn recht staat, maar op dit moment worden pre-masterstudenten hier de dupe van’, zei Sybren Dantuma van SOG in de universiteitsraad. De partij wil dat de universiteit niet wacht tot 2017 en nu al de tarieven omlaag doet.

Maar RUG-voorzitter Sibrand Poppema ziet dat niet zitten. ‘De overheid heeft de laatste jaren herhaaldelijk het beleid gewijzigd op dit terrein. Dit jaar geldt nog het oude regime. Ik ben er niet voor om op dit moment zo’n ingrijpende wijziging in te voeren en moet dat ook eerst met de faculteiten bespreken. Als het collegegeld omlaag gaat, hebben de faculteiten minder geld en heeft dat effect op wat ze kunnen aanbieden.’

Financiële klap

Studentenpartij Lijst Calimero is ook tegen verlaging van de tarieven zolang de overheid haar beleid niet heeft aangepast. ‘We hebben op dit moment bezwaar. Want als je de tarieven omlaag doet, moet dat worden opgevangen door de faculteiten. En er zijn teveel faculteiten die zo’n financiële klap niet aankunnen. Een direct gevolg is dan dat het aantal pre-masters wordt verkleind en dat de kwaliteit van de pre-masters achteruit gaat. Daarom vinden wij het onwenselijk om de gelden voor de pre-masters omlaag te brengen’, reageert Nathalie Niehof.

 

Tarieven:

15 ec

€496,00

30 ec 

€992,00

45 ec

€1984,00

60 ec

€2976,00

01-12-2015