Protest tegen plasverbod

Tweedejaars psychologie komen in opstand tegen een plasverbod tijdens tentamens. Ze schreven een brief aan de examencommissie wegens schending van hun basisrecht.

‘Veel  mensen vinden het moeilijk te accepteren dat iets fundamenteels als een toiletbezoek in een stressvolle situatie verboden is’, schrijven Carina Meissner en Cornelius Emde.  Als representatives van het tweede jaar psychologie uiten ze hun onvrede tegen de examencommissie. Want plassen tijdens een tentamen, dat mag niet meer.

Op dit moment is het aan de examencommissies van de verschillende faculteiten om te beslissen of toiletbezoeken toegestaan zijn, of niet. Bij GMW was er een duidelijke reden om het af te schaffen: iedereen zat op de pot bij het tentamen statistiek vorig jaar.

Casper Albers, hoogleraar van het vak, vertelt meer: ‘Bij Statistiek III zaten er zo’n 200 tot 300 mensen in de zaal. Tachtig procent van hen moest naar de wc.’

Heel andere dingen

Niet zo erg, zou je denken,  maar vaak gingen de studenten meer dan één keer. ‘We kregen het vermoeden dat die studenten heel andere dingen deden dan een toiletbezoek. Daarnaast klaagden andere studenten dat ze door het gewandel niet normaal tentamen konden maken’, vertelt Albers. De surveillanten waren op hun beurt continu aan de gang om de studenten naar de wc te begeleiden.

Wat de studenten op het closet doen,  kan Albers enkel speculeren. ‘Ik vermoed dat studenten de telefoon uit de broekzak toveren. Na een half uur naar de wc, antwoorden van de eerste vragen uit het hoofd leren en whatsappen naar medestudenten’, zegt Albers.

Nieuwe regels

Om de fraude tegen te gaan, kwamen er nieuwe regels. Bij tentamens van twee uur of korter mogen studenten niet plassen. Tenzij de dokter anders voorschrijft.

Daar komen de tweedejaars nu tegen in opstand. Ze pleiten voor een ‘plashalfuurtje’ halverwege het tentamen. Als de druk dan hoog is, kan er dan geplast worden.

Basisrecht

Hun brief aan de examencommissie is ondertekend door verschillende partijen, waaronder de studentgeleding van de faculteitsraad van GMW, maar ook Leon Sloots, van Lijst Sterk. Sloots noemt het toiletbezoek een ‘basisrecht’: ‘Het moet kunnen als je moet’, zegt hij. ‘Uit eigen ervaring weet ik dat je concentratie anders verdwijnt tijdens een tentamen.’

Hij kent de verhalen van whatsappen  op het toilet ook, maar daarvoor zijn deze regels niet goed, meent hij: ‘Op deze manier lijden de goeden onder de slechten.’

19-12-2014