Weer fraudeverdachte aan de RUG

De universiteit heeft een tweede werknemer van de technische dienst, waarvan Hans G. het hoofd was, op non-actief gesteld.

Dit is gebeurd op verzoek van de FIOD, die de werknemer uit voorzorg heeft ondervraagd, zegt RUG-bestuurslid Jan de Jeu. De technische dienst telt twintig mensen direct onder Hans G. en anderen die indirect, via externe bedrijven, met hem samenwerkten.

De universiteit start binnenkort haar eigen onderzoek in de zaak. Dit onderzoek zal losstaan van het huidige onderzoek van de FIOD, al zal de RUG het resultaat van dat onderzoek wel opnemen in haar eigen bevindingen.

Bureau Hoffmann

Bureau Hoffmann, een extern bedrijf, zal het RUG-onderzoek leiden. De eerste fase van het onderzoek zal waarschijnlijk enkele weken duren. In die tijd moet worden bepaald wat de zaak precies inhoudt en wie er nog meer bij betrokken waren. Ook wordt gekeken of er eerder meldingen zijn binnengekomen over de fraudekwestie. Het RUG-bestuur heeft Hoffmann tevens de opdracht gegeven om uit te zoeken hoeveel speelruimte Hans G. heeft gehad.

De tweede fase van het onderzoek kan een paar maanden duren, zegt De Jeu, en moet een rapport opleveren waarin wordt gekeken naar de bedrijfscultuur op de afdeling en de manier waarop de universiteit in het verleden onderhoudswerk heeft uitbesteed aan externe bedrijven.

Bovendien hoopt het universiteitsbestuur dat Hoffmann kan inschatting kan maken van het geld dat de RUG terug kan vorderen van de frauduleuze contracten.

Zorgen

Volgens De Jeu wil de universiteit ook onderzoeken hoe het kan dat er niet eerder melding is gemaakt van wat Hans G. deed of, als er wel meldingen waren, waarom die niet onder de aandacht zijn gebracht van de leidinggevenden aan de universiteit.

‘Wat ons dwarszit, is dat verschillende mensen blijkbaar hun vermoedens hadden en daarmee niet naar de vertrouwenspersoon zijn gestapt’, zegt bestuursvoorzitter Sibrand Poppema tijdens een persconferentie over het eigen onderzoek van de universiteit in de zaak Hans G. ‘Daar maken we ons ook wel zorgen over.’

Naar aanleiding van de aanhouding van Hans G. hebben zich geen medewerkers bij de RUG-directie gemeld. Poppema geeft echter wel aan dat er meldingen waren van misstanden binnen de afdeling, maar dat de boekhouding bij nadere inspectie in orde leek.

Spin in het web

De Jeu bevestigt dat de afdeling waarover Hans G. de leiding had, toezicht hield over miljoenen euro’s aan werkzaamheden en contracten. Maar voor wat voor bedragen Hans G. de betrokken bedrijven heeft kunnen oplichten, is nog niet bekend. ‘Wat zorgen baart, is dat er gevallen zijn geweest waar er minder of ander werk is gedaan dan feitelijk de opdracht was.’

De begroting van de afdeling was zelf ook niet verdacht. De Jeu wijdt dit aan Hans G. die als een soort spin in een web zat, waar hij met meerdere budgetten kon spelen.

De universiteit heeft de samenwerking met de bedrijven die waarschijnlijk meewerkten beëindigd, en twee grote bedrijven – Strukton en Cofely – hebben de meeste onderhoudswerkzaamheden van de universiteit overgenomen.

In haar persbericht over het onderzoek drukt de RUG haar medewerkers op het hart om samen te werken met de rechercheurs en eventuele relevante informatie te melden.

10-02-2016